Successieplanning

Successieplanning tracht via legale technieken de successierechten zo laag mogelijk te houden. Het fiscaal jargon spreekt over ‘de toegelaten keuze van de minst belaste weg’. De zoektocht naar een lagere belastingdruk, met respect voor de wet, behoort tot het normale gedrag van een goede huisvader, die zijn privévermogen beheert.