Samenwonen - Samenlevingscontract

Samenwonen: Er wordt een onderscheid gemaakt tussen wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen. In geval van wettelijk samenwonen zijn er twee personen die samenwonen en bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen. Deze aangifte geeft een zekere juridische bescherming. Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk gaan samenwonen met een familielid of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie heeft. De feitelijke samenwoning wordt niet geregeld door de wet. De rechtsgevolgen verbonden aan deze vorm van samenwoning worden derhalve bepaald door de algemene rechtsprincipes. Twee mensen die – al dan niet wettelijk – samenwonen, kunnen specifieke voorwaarden van het samenwonen regelen in een samenlevingscontract. Dat is echter niet verplicht. Een samenlevingscontract moet bekrachtigd worden door een notaris. Daarna kan het ingeschreven worden in het bevolkingsregister.