Huurwaarborg

Ben je goed beschermd tegen wanprestaties van je huurder?

Wat is een huurwaarborg?

De huurwaarborg dient als bescherming voor de verhuurder. Deze moet zich kunnen beschermen tegen wanbetaling, schade aangebracht door de huurder maar ook tegen huurders die plots verdwijnen. Anderzijds moet de huurder er ook op kunnen vertrouwen dat hij de volledig waarborg terugkrijgt mits hij alle verplichtingen nakomt.

De huurwaarborg moet in het begin van de huurovereenkomst worden gestort. Het is de verhuurder die beslist of er al dan niet aan een huurwaarborg moet worden voldaan. De huurwaarborg mag maximaal 2 maanden huur bedragen tenzij, de huurder beslist om deze in schijven te betalen dan mag deze maximaal 3 maanden huur bedragen.

De betaling van de huurwaarborg kan drie verschillende vormen aannemen:

 • De huurder opent op zijn naam een geblokkeerde rekening en stort hierop 2 maanden huur.
 • De huurder vraagt aan de bank waar hij zijn rekeningen heeft en waar zijn beroeps- en vervangingsinkomsten wordt gestort een bankwaarborgHierna moet de huurder de 3 maanden huur via een vaste maandelijkse storting terugbetalen aan de bank. De termijn van terugbetaling mag niet meer dan drie jaar bedragen.
 • De huurder vraagt aan het OCMW om een huurwaarborg. Vervolgens zal het OCMW een overeenkomst sluiten met een bankinstelling, deze instelling zal maximaal drie maanden voorschieten. Deze vorm kan enkel indien de huurder aan de voorwaarden tot ondersteuning van het OCMW voldoet.

Bijgevolg komt het de huurder toe om een keuze te maken uit één van deze betalingswijzen.

Opening van een geblokkeerde rekening.

Om een geblokkeerde rekening te open als huurder moet je naar de bank gaan en een getekende huurovereenkomst meebrengen. Er zijn evenwel banken die eisen dat alle partijen aanwezig zijn of langs gaan bij de bank.

Teruggave van de huurwaarborg

In praktijk stellen de verhuurder en de huurder een document op met daarin het akkoord over de vrijgave of deel vrijgave van de huurwaarborg. De vrijgave kan enkel gebeuren indien er een schriftelijk akkoord is. Sommige banken wensen dat dit akkoord bij hen op kantoor wordt afgesloten.

Wanneer de partijen niet tot een akkoord komen of in het geval dat de huurder spoorloos is, zal de vrederechter een beslissing moeten nemen. De bank kan in dit geval enkel de huurwaarborg vrijgeven na een kopie van de gerechtelijke beslissing te hebben ontvangen.

Er bestaat geen wettelijke termijn voor de vrijgave van de huurwaarborg, het is best om in het begin van de overeenkomst een redelijke termijn te voorzien. Indien er geen termijn is voorzien of de overeengekomen termijn wordt niet gerespecteerd, kan je als huurder een aangetekende brief verzenden naar de verhuurder. Als deze aangetekende brief geen positief resultaat oplevert, rest er enkel nog de mogelijkheid om u zaak bij de vrederechter voor te leggen.

 De mate waarin de huurwaarborg volledig al dan niet gedeeltelijk wordt vrijgegeven hangt af van de schade die werd veroorzaakt door de huurder. Om deze schade te bepalen wordt de plaatsbeschrijving bij aanvang en de plaatsbeschrijving op het einde van de huurovereenkomst vergeleken. Een gedetailleerd plaatsbeschrijving bij het begin van de huurovereenkomst is dus zeker aangeraden.

Huurwaarborg in cash of op de privérekening van de verhuurde

Het is wettelijk verboden om de de huurwaarborg cash te overhandigen of te storten op de privérekening van de verhuurder. Indien de verhuurder je enkel deze mogelijkheid geeft, zorg er dan voor dat je een ontvangstbewijs bezit of een geschreven verklaring waarin de verhuurder verklaard de gelden door te storten naar de geblokkeerde rekening.

Waarborg op een geblokkeerde rekening

Dit is in praktijk de meest voorkomende vorm. De geblokkeerde rekening staat op naam van de huurder en wordt gedurende de volledige huurperiode geblokkeerd. De geblokkeerde rekening is meestal een klassieke spaarrekening met een wettelijke minimumrente.

Bankwaarborg met maandelijkse afbetaling

Het is een wettelijke plicht van de bank - waar de huurder zijn rekeningen heeft en waar zijn beroeps- en vervangingsinkomsten wordt gestort -  om aan een consument een huurwaarborg te verlenen. De bankwaarborg kan gezien worden als een renteloze lening, je bent als huurder geen interesten verschuldigd aan de bank. Het is de bank die vanaf de eerste dag instaat voor de volledige betaling van de huurwaarborg. De bank mag de huurder dus geen huurwaarborg weigeren noch interesten aanrekenen. Let wel op, de bank is niet verplicht om deze huurwaarborg zonder kosten te geven. De meeste banken rekenen dan ook kosten aan, bijvoorbeeld voor de opening van deze rekening.  

Waarborg via het OCMW

Enkel de huurder die over onvoldoende middelen beschikt om aan de huurwaarborg te voldoen kan bij het OCMW gaan aankloppen. Het OCMW vraagt op hun beurt een bankwaarborg aan bij een bank, dit gebeurt op basis van standaardcontracten. Hoe de bankwaarborg precies wordt gevormd en wat de kosten hiervoor zijn hangt af van de overeenkomst. Het OCMW kan je hierover meer informatie geven.  

Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies