Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Overgang van een huurovereenkomst korte duur naar lange duur: wat moet je weten?

Stel je tekent een huurcontract van 1 jaar dat zonder opzeg zou overgaan in een contract van 9 jaar. Jouw verhuurder geeft een geldige opzeg binnen het jaar om daarna een nieuw contract aan te bieden van 1 jaar. Hij vraagt opnieuw een waarborg van 3 maand en een neiuwe plaatsbeschrijving. Dit nieuwe contract is niet goed opgesteld en werd niet geregistreerd. Welk huurcontract is dan geldig? Het oude contract of het nieuwe?

Op alle contracten die sinds 1 januari 2019 werden gesloten is het nieuwe Vlaamse huurdecreet van toepassing. Voor alle huurcontracten die daarvoor werden gesloten geldt nog steeds de ‘oude’ huurwet.

We gaan er in dit voorbeeld van uit dat de contracten effectief werden gesloten voor 1 januari 2019. 

Onder de oude huurwet liep elke huurovereenkomst normaal gezien 9 jaar. En uitzondering op dat principe is de huurovereenkomst van korte duur. Onder de oude huurwet konden huurders inderdaad één of meer huurovereenkomsten sluiten voor een totale duur van maximaal 3 jaar.

Korte huurcontracten kunnen slechts eenmaal worden verlengd onder dezelfde huurprijs. Deze korte contracten kunnen bovendien enkel worden opgezegd met een aangetekend schrijven en met een opzegtermijn van 3 maand voor het einde van de duur van de huur. Gebeurt dat niet, dan wordt het huurcontract automatisch en vanaf het begin omgezet in een contract van 9 jaar.

In elk huurcontract kan worden opgenomen dat de huurder een waarborg moet betalen. Let op, zo’n waarborg is echter niet verplicht! Enkel wanneer de waarborg werd voorzien in het contract, is deze ook effectief verschuldigd.

Een waarborg kan worden gegeven op drie manieren:

  • door het betalen van een bedrag gelijk aan 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.
  • door een bankwaarborg die de huurder in schijven betaalt. In dit geval bedraagt de waarborg maximaal 3 maanden huur
  • door een bankwaarborg van het OCMW. Ook in dit geval bedraagt de waarborg maximaal 3 maanden huur.

Concreet advies

Aangezien de huurovereenkomst rechtsgeldig eindigde kwam de overeenkomst ten einde en diende er hoe dan ook een nieuwe (uitgaande) plaatsbeschrijving te worden gemaakt. Meer nog, aangezien er vervolgens een rechtsgeldig nieuw contract werd gesloten, diende er eigenlijk ook een nieuwe ingaande plaatsbeschrijving te worden gemaakt. Hoe de plaatsbeschrijving telkens wordt opgemaakt (tegensprekelijk of door een expert), zal moeten blijken uit het contract.

Een vooraf betaalde huurwaarborg daarentegen bedraagt in geen geval 3 maanden. Je kan de teveel betaalde maand dus terugvragen, maar vermoedelijk is deze op een geblokkeerde rekening gezet. Je zal in dat geval samen een overeenkomst moeten maken tot vrijgave van de waarborg. Lukt dat niet – en is er ook geen noemenswaardige schade op het einde van de huur – dan komt de waarborg hoe dan ook naar jou terug.