Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Huurwaarborg

Wat is de huurwaarborg en is ze verplicht?

De meeste overeenkomsten bepalen dat de huurder een huurwaarborg geeft. Zij is niet verplicht; behalve als de overeenkomst het voorziet.

De waarborg beschermt de verhuurder in geval jij je plichten als huurder niet of gedeeltelijk nakomt.

Er zijn drie soorten huurwaarborg:

  1.  Een waarborg (maximaal twee maanden huur) die wordt gestort op een geblokkeerde rekening op jouw naam.
  2. Een bankwaarborg die het jou mogelijk maakt de huurwaarborg (maximaal drie maanden huur) in schijven te betalen. In dit geval garandeert een financiële instelling het totale bedrag van de waarborg bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Als huurder verbindt jij je ertoe om gedurende de duur van de overeenkomst, met een maximumduur van drie jaar, deze waarborg samen te stellen door middel van maandelijkse afbetalingen. Let wel: je bent aan de financiële instelling geen enkele rente verschuldigd, terwijl deze instelling van haar kant jou pas rente zal uitkeren vanaf de dag dat de waarborg volledig is samengesteld. Je bent wel verplicht om de aanvraag voor een bankwaarborg in te dienen bij de financiële instelling waar je jouw rekening hebt en waar jouw beroeps- of vervangingsinkomsten worden gestort. 
  3. Een bankwaarborg als gevolg van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling. Het OCMW moet hiertoe een verzoek indienen bij de financiële instelling. Ook in dit geval mag de waarborg maximum een bedrag zijn dat gelijk is aan drie maanden huur.

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden.

Bij het einde van de huurovereenkomst worden de waarborg en de interesten aan jou overgemaakt voor zover jij al jouw verplichtingen als huurder bent nagekomen. De financiële instelling mag de waarborg slechts terugbetalen op voorlegging van:

  •  schriftelijk akkoord door jou en de verhuurder opgemaakt na het beëindigen van de huurovereenkomst; dit akkoord mag een brief zijn of een speciaal formulier, te verkrijgen bij de bankinstelling en het moet ondertekend zijn door jullie beiden;
  • een afschrift van een rechterlijke beslissing.