Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Een nieuwe huurovereenkomst, wat moet je nu doen?

Een nieuwe huuroveenkomst, hoe werkt het?

Stel dat je verhuurder je in 2018 een nieuwe huurovereenkomst had aangeboden na geldige opzeg van je oorspronkelijke contract. Dit contract werd door beide partijen ondertekend maar na controle bleek het niet in orde te zijn. Het eerste contract werd geregistreerd maar het nieuwe contract niet. Welk huurcontract is nu geldig? Wat moet je nu doen? 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

Hoe kan een huurcontract verlengd of opgezegd worden? Welke waarborg moet betaald worden en onder welke omstandigheid?

Op alle contracten die sinds 1 januari 2019 werden gesloten is het nieuwe Vlaamse huurdecreet van toepassing. Voor alle contracten die daarvoor werden gesloten geldt nog steeds de ‘oude’ huurwet

Het nieuwe contract werd gesloten voor de inwerkingtreding van het nieuwe huurdecreet

Onder de oude huurwet liep elke huurovereenkomst normaal gezien 9 jaar. En uitzondering op dat principe is de huurovereenkomst van korte duur. Onder de oude huurwet konden huurders één of meer huurovereenkomsten sluiten voor een totale duur van maximaal 3 jaar 

Korte huurcontracten kunnen slechts eenmaal worden verlengd onder dezelfde huurprijs. Deze korte contracten kunnen bovendien enkel worden opgezegd met een aangetekend schrijven en met een opzegtermijn van 3 maand voor het einde van de duur van de huur. Gebeurt dat niet, dan wordt het huurcontract automatisch en vanaf het begin omgezet in een contract van 9 jaar.

In elk huurcontract kan worden opgenomen dat de huurder een waarborg moet betalen. Let op, zo’n waarborg is echter niet verplicht! Enkel wanneer de waarborg werd voorzien in het contract, is deze ook effectief verschuldigd. 

Een waarborg kan worden gegeven op drie manieren: 

  • door het betalen van een bedrag gelijk aan 2 maanden huur op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. 
  • door een bankwaarborg die de huurder in schijven betaalt. In dit geval bedraagt de waarborg maximaal 3 maanden huur
  • door een bankwaarborg van het OCMW. Ook in dit geval bedraagt de waarborg maximaal 3 maanden huur.

Wat houdt dit nu concreet in?

Het ging hier duidelijk om een contract van korte duur. 
Aangezien de huurovereenkomst rechtsgeldig eindigde (en je je daarmee akkoord verklaarde) kwam de overeenkomst ten einde en diende er hoe dan ook een nieuwe (uitgaande) plaatsbeschrijving te worden gemaakt. Meer nog, aangezien er vervolgens een rechtsgeldig nieuw contract werd gesloten, diende er eigenlijk ook een nieuwe ingaande plaatsbeschrijving te worden gemaakt. Hoe de plaatsbeschrijving telkens wordt opgemaakt (tegensprekelijk of door een expert), zal moeten blijken uit het contract. 

Een vooraf betaalde huurwaarborg daarentegen bedraagt in geen geval 3 maanden. Je zou de teveel betaalde maand dus kunnen terugvragen, maar vermoedelijk is deze op een geblokkeerde rekening gezet. Je zal in dat geval samen een overeenkomst moeten maken tot vrijgave van de waarborg. Lukt dat niet – en is er ook geen noemenswaardige schade op het einde van de huur – dan komt de waarborg hoe dan ook naar je terug. 

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Als je in een gelijkaardige situatie zit en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.