Plaatsbeschrijving

Wat is een plaatsbeschrijving?

Jijzelf en de verhuurder zijn verplicht om bij aanvang van de huur een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Deze plaatsbeschrijving moet worden opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand dat je de woning huurt en een exemplaar ervan moet bij het huurcontract worden gevoegd.

Door wie wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt?

Zowel jij als de verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken of jullie kunnen een beroep doen op een deskundige (landmeter-expert in onroerende goederen, architect, ...). In dit geval betalen jullie beiden de helft van het ereloon.

Ten slotte is het ook mogelijk dat één van jullie vergezeld wordt door een deskundige naar keuze, die je dan zelf betaalt.

Een geldige plaatsbeschrijving beantwoordt aan volgende voorwaarden:

 • ze moet opgesteld worden in aanwezigheid van jezelf en de verhuurder of jullie vertegenwoordigers;
 • ze moet gedateerd en ondertekend zijn door jullie persoonlijk; 
 • ze moet gedetailleerd zijn, d.w.z. dat alles tot in de details vermeld wordt; een clausule in de aard van: ‘Het goed is in goede staat en goed onderhouden en beide partijen erkennen dit’ volstaat niet als plaatsbeschrijving.

Let wel: Als ofwel jij of de verhuurder weigert om een plaatsbeschrijving op te stellen of een bijvoegsel ervan, dan kan de tegenpartij eisen dat er één wordt opgesteld:

Wat gebeurt er indien er wijzigingen worden aangebracht aan het gehuurde goed na de plaatsbeschrijving?

Als er een plaatsbeschrijving werd opgemaakt bij de aanvang van de huur en als er in de loop van de overeenkomst belangrijke wijzingen aangebracht worden aan de gehuurde woning, kan een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Wanneer jij en de huurder dat overeenkomen kan het bijvoegsel, zoals de plaatsbeschrijving, in overleg door jullie beiden worden opgesteld. Is er geen akkoord, dan gebeurt dit door een deskundige die de rechter aanstelt.

Wat gebeurt er bij het einde van de huurovereenkomst?

Werd er geen gedetailleerde plaatsbeschrijving opgemaakt, dan word je verondersteld het gehuurde goed ontvangen te hebben in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst.

Met andere woorden: je bent dus niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de schade veroorzaakt werd door jou, een familielid of de onderhuurder. In die gevallen moet jij de herstellingskosten betalen.

Is er wel een gedetailleerde plaatsbeschrijving, dan moet je de woning teruggeven in de staat waarin je het volgens die plaatsbeschrijving ontvangen hebt. Gaat het dus om schade gaat die niet in de beschrijving werd vermeld, dan moet je die herstellen. Uitzonderingen zijn: schade die veroorzaakt is door ouderdom of overmacht of door het normale gebruik van het gehuurde goed.

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies