Uitkering Algemeen

Problemen met geld en een uitkering nodig? Zie hieronder wat de mogelijkheden zijn.

Wat is een uitkering?

Een uitkering is een geldbedrag, waarop iemand recht heeft, dat herhaaldelijk of niet herhaaldelijk aan iemand wordt betaald.

Uitkeringen zijn er in verschillende vormen.

De meest bekende vorm van een 'uitkering' is het bedrag dat sommige mensen krijgen als ze geen salaris hebben. Deze uitkeringen worden 'sociale voorzieningen' genoemd en worden uitgekeerd door overheidsinstanties. Sociale voorzieningen zijn ook weer onder te verdelen in bijvoorbeeld 'werkloosheidsuitkering' en 'bijstandsuitkering'. Het verschil tussen deze uitkeringen zit hem in de reden van de uitkering, de tijd dat deze uitgekeerd moet worden en het bedrag dat de ontvanger krijgt.

Buiten sociale voorzieningen zijn er uitkeringen die mensen mét een salaris ook (kunnen) krijgen. Voorbeelden hiervan zijn schade-uitkeringen en levensverzekeringskapitalen.

Waarvoor/wanneer heb je het nodig?

Voorwaarden voor leefloon

Het leefloon is een financiële uitkering die u kunt ontvangen als u aan volgende voorwaarden voldoet:

1e voorwaarde

De nationaliteit: U bent ofwel Belg, staatloos, erkend vluchteling, als vreemdeling in het bevolkingsregister ingeschreven, burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie of familielid van een Belg, met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden.

2e voorwaarde

Uw leeftijd: U bent ofwel minstens 18 jaar oud, ofwel jonger dan 18 jaar en:

 • U bent ontvoogd door het huwelijk
 • U bent zwanger
 • U hebt kinderen ten laste

3e voorwaarde

Werkelijke verblijfplaats: U verblijft gewoonlijk en bestendig in België op legale wijze.

4e voorwaarde

Uw inkomen: U hebt geen inkomen of een inkomen dat lager is dan het leefloon. In het laatste geval past het OCMW enkel het verschil bij.

5e voorwaarde

U bent bereid te werken: deze voorwaarde geldt tenzij uw gezondheid en uw specifieke situatie het niet zouden toelaten te werken.

Het OCMW kan u eventueel een betrekking voorstellen in het kader van artikel 60 § 7, waardoor u uw sociale rechten (o.a. werkloosheidsuitkering) kan terugkrijgen en werkervaring opdoet.

6e voorwaarde

Uw rechten laten gelden op uitkeringen die u kunt genieten op basis van de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving.

Het leefloon is het allerlaatste sociale vangnet. Als u werkelijk al het mogelijke hebt gedaan om op een andere wijze aan een inkomen te geraken, bijvoorbeeld via een werkloosheidsuitkering of tegemoetkomingen aan personen met een handicap of recht hebt op een onderhoudsgeld of anderen, dan pas heeft u recht op een leefloon.

7e voorwaarde

Voor diegenen jonger dan 25 jaar: U ondertekent het contract om mee te werken aan een voor u persoonlijk ontwikkeld project voor maatschappelijke integratie. Dit contract is een project op maat, dat in samenspraak en overleg met u wordt uitgewerkt om uw recht op een maatschappelijke integratie door tewerkstelling te realiseren. Zo’n contract kan ook worden afgesloten met een persoon vanaf 25 jaar, ofwel op verzoek van het OCMW, ofwel op verzoek van de persoon zelf.

Voor deze personen heeft het OCMW geen verplichting om te voorzien in een tewerkstelling.

Wanneer de aanvrager voldoet aan de algemene voorwaarden voorzien in de wet, wordt zijn recht op maatschappelijke integratie gerealiseerd wanneer het OCMW hem een leefloon toekent.

Welke problemen zijn er?

 • Men werkt stiekem in het zwart en vraagt toch een werkloosheidsuitkering.
 • Een zelfstandige verlaagt zodanig zijn inkomen zodat hij een studietoelage ontvangt voor zijn kinderen.
 • Een ouder houdt haar kind, dat niet meer thuis woont, ten laste om kindergeld te blijven krijgen.

 

 

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies