Sociaal statuut zelfstandige

Meer informatie over het sociaal statuut der zelfstandigen? Kijk hieronder verder.

Wat is het sociaal statuut van een zelfstandige?

Als uw zelfstandige activiteit uw enige bron van inkomsten is (voltijdse uitoefening), bent u zelfstandige in hoofdberoep. U bent onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen in hoofdberoep, wat rechten en plichten met zich meebrengt, met name de aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen en ieder kwartaal de betaling van sociale bijdragen.

Als zelfstandige in bijberoep bent u ook onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen. U moet u dus aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen en ieder kwartaal sociale bijdragen betalen. U blijft bij voorrang van de sociale voordelen genieten van het stelsel waaraan u onderworpen bent door uw hoofdactiviteit of –statuut (werknemer, ambtenaar, gepensioneerde).

Waarvoor/wanneer heb je het nodig?

Er zijn verschillende soorten mensen die de zelfstandige bijstaan bij de uitoefening van zijn activiteit.

De zelfstandige helper

De zelfstandige helper is een natuurlijke persoon die de zelfstandige bijstaat of vervangt bij de uitoefening van zijn activiteit, zonder arbeidsovereenkomst. De helper is vaak, maar niet noodzakelijk, een familielid van de zelfstandige.

De zelfstandige helper kan enkel optreden voor een natuurlijke persoon, niet voor een vennootschap. Helpers kunnen wel optreden voor lasthebbers (bestuurders, zaakvoerders) van een vennootschap. Ongehuwde helpers vallen onder het sociaal statuut van de zelfstandigen vanaf 1 januari van het jaar waarin zij 20 worden.

Occasionele helpers, die bij gelegenheid hulp bieden, niet langer dan 90 dagen per jaar, en helpers (studenten), die nog kinderbijslag ontvangen en jonger zijn dan 25 jaar, vallen niet onder dat sociaal statuur.

De meewerkende echtgenoot

Een meewerkende echtgenoot van een zelfstandige is hij of zij die de partner is van een zelfstandige (door huwelijk of door een samenlevingscontract); die daadwerkelijk zijn of haar zelfstandige partner helpt (regelmatig of minstens 90 dagen per jaar); geen inkomsten ontvangt uit een andere beroepsactiviteit, noch een vervangingsinkomen die sociale zekerheidsrechten zouden openen die minstens gelijk zouden zijn aan die van de zelfstandigen.

Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten

In een vennootschap worden zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten als zelfstandigen beschouwd en zijn ze onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

De student-zelfstandige

Het is mogelijk om zelfstandige te worden terwijl men student is. Dit statuut bestaat uit een voorkeursregeling voor de sociale bijdragen. Om het statuut van student-zelfstandige te genieten, moet men:

 • Minstens 18 en hoogstens 25 jaar oud zijn
 • In hoofdzaak ingeschreven zijn om regelmatig de lessen te volgen in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland met het oog op het bekomen van een door een bevoegde overheid in België erkend diploma
 • Een beroepsactiviteit uitoefenen waardoor de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen is vereist.

Welke problemen zijn er?

 • Je bent niet aangesloten bij een sociaal verzekeringsfonds.
 • Je betaalt je sociale bijdragen niet (op tijd).
 • Je bent als student-zelfstandige niet onderworpen aan het statuut van student-zelfstandige.

Welke oplossingen zijn er?

Voor meer inlichtingen over het sociaal statuut van zelfstandigen alsook hun rechten en verplichtingen, kunt u contact opnemen met:

 • De Directie-generaal Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid
 • Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ)
 • Een ondernemingsloket
 • Een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen.
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies