Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

  • Vind een advocaat
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat is vrijwillige werkhervatting?

Stel, uw partner is arbeidsongeschikt en dat ondertussen werd de partner aangesteld als zaakvoerder van uw vennootschap. 

Deze aanstelling als zaakvoerder werd door de mutualiteit beschouwd als een vrijwillige werkhervatting met verlies van haar recht op uitkeringen tot gevolg.

Gerechtelijke procedure

Dit kan bij wijze van gerechtelijke procedure zowel door de Arbeidsrechtbank als door het Arbeidshof worden bevestigd waarbij uw partner in het ongelijk werd gesteld en waarbij de administratieve beslissing van de mutualiteit werd bevestigd in alle onderdelen.

Deze beslissing kan enkel nog teniet gedaan worden door een procedure voor het Hof van Cassatie die dient te worden ingesteld binnen de drie maanden na de datum waarop de beslissing van het Arbeidshof werd gewezen, met name drie maanden vanaf de laatste beslissing, op basis van onregelmatigheden waarmee het arrest van het Arbeidshof zou behept zijn.

Absolute zekerheid dienaangaande kan enkel bekomen worden middels een advies van een advocaat bi het Hof van Cassatie wat een dure aangelegenheid is.

Werkzaamheid

Volgens de wettelijke bepalingen voor de erkenning van de arbeidsongeschiktheid niet enkel de medische voorwaarden moeten vervuld zijn maar dat de erkenning eveneens afhankelijk is van  de voorwaarde van stopzetting van   “elke werkzaamheid“ door de betrokkene. Het is niet hetzelfde als werkloosheid.

De term "werkzaamheid" verwijst naar elke bezigheid die gericht is op productie van goederen of diensten, waaruit rechtstreeks of onrechtstreeks een economisch voordeel voor zichzelf of voor anderen kan worden gehaald. Het is van geen belang of deze activiteit occasioneel of zelfs uitzonderlijk is.

Het karakter ervan, bijvoorbeeld een vriendendienst, is irrelevant. De activiteit moet geen bezoldigd karakter hebben. Diegene die de activiteit verricht, moet er niet noodzakelijk zelf voordeel uit halen of ervoor worden vergoed.

Het aanvaarden van het zaakvoerderschap van een vennootschap is een werkzaamheid in de zin van artikel 100, § 1 eerste lid van de Gecoördineerde Ziektewet. Het mandaat van zaakvoerder houdt van rechtswege in dat men belast is met het beheer van de vennootschap.

Het feit dat dit enkel een zaakvoerderschap op papier is en dat er geen enkele handeling werd gesteld is volkomen irrelevant.

Het aanvaarden van een zaakvoerderschap dat gepubliceerd werd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad wordt beschouwd als een werkhervatting. Ook al werd er in feite geen enkele activiteit verricht is dit een juridische werkelijkheid waar niemand om heen kan.

Wat is eventueel nog mogelijk? De overblijvende mogelijkheden zijn niet voor de hand liggend en het resultaat ervan kan niet verzekerd worden dit wat de regularisatie naar het verleden toe betreft.

Mogelijkheden naar het verleden toe 

Eventuele regularisatie via de nieuwe mutualiteit op basis van een attest van voortgezette verzekering zoals voorgesteld zal  ook afhangen van de bereidwilligheid van de mutualiteit want als de partner echt de puntjes op de i zetten kunnen ze ook niet buiten het arrest. Bovendien staat de mutualiteit ook onder het toezicht van het RIZIV.

Hoe dan ook is het in elk geval de moeite om het te proberen want dit is de enige mogelijkheid voor regularisatie naar het verleden toe. 

Mogelijkheden naar de toekomst toe

Hier zijn er verschillende mogelijkheden die allen perfect wettelijk mogelijk zijn:

1. Een eerste mogelijkheid is dat U kunt overwegen om uw partner als persoon van U ten laste te nemen in de mutualiteit vermits de partner geen eigen inkomsten heeft.                                                                         

2. Een tweede mogelijkheid is dat de partner minstens tijdelijk een zelfstandig statuut aanneemt en na het verstrijken van de referteperiode een gelijkstelling wegens ziekte aanvraagt bij de Rijksdienst voor Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen (RSVZ).

Zo blijft uw partner in regel met de mutualiteit zowel wat de tak uitkeringen als gezondheidszorg betreft en dient zij indien haar vrijstelling wegens ziekte aanvaard wordt en blijft geen sociale bijdragen te betalen, maar bouwt de partner wel verder alle rechten op in de sociale zekerheid en kan de partner ook een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid bekomen.

3. Een derde mogelijkheid is dat er voor uw partner bij de mutualiteit een bijdrage betaald wordt als resident zodat diens verzekerbaarheid voor gezondheidszorgen in orde is. Dit heeft echter niet tot gevolg dat diens uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid zal kunnen genieten.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je met vragen voor een dergelijk verhoor plaatsvindt? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat Sociaal Zekerheidsrecht bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van sociaal zekerheidsrecht kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.