Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat is de beste manier om je pensioen te regelen?

Hoe regel je best je pensioen rekening houdend met premies en andere vergoedingen?

Stel dat je kan bewijzen dat je 45 jaar gewerkt hebt en dus op pensioen kan gaan. Wanneer en hoe breng je best je werkgever op de hoogte van je pensioen? Heb je nog steeds recht op vakantiegeld en een eindejaarspremie?

Dit is een uniek advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Indien je na het lezen van dit advies nog met vragen zou zitten en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.
 

Wanneer geef je het ontslag met oog op je pensioen?

Als je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen met het oog op je pensioen, dan gelden eigenlijk de gewone regels voor opzegen ontslag

Afhankelijk van je loon en ervan uitgaand dat je bediende bent, bedraagt de opzegtermijn in dit geval 3 of 4.5 maanden. 

Je ontslag geven, zelfs met het oog op pensioen doe je met een gewone ondertekende brief. De opzegtermijn begint ten vroegste te lopen de maandag die volgt op de week waarin je je opzeg hebt gegeven. 

Je pensioen gaat dan weer in op de eerste van de maand, ook al valt het einde van de opzegtermijn niet op de laatste dag van de maand voordien. Er kan dus wel degelijk een gat zitten tussen de laatste dag waarop je werkt en de eerste dag van je pensioen.

Dit kan je vermijden door bijvoorbeeld een akkoord te sluiten met je werkgever

Als jij je opzeg geeft, kan de werkgever geen tegenopzeg geven. Die mogelijkheid bestaat alleen als je wordt ontslagen

Heb je recht op vakantiegeld wanneer je met pensioen gaat?

Of je recht hebt op vakantiegeld en de modaliteiten daarvan hangt af van het feit dat je arbeider of bediende bent. 

Ben je bediende, dan krijg je enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald op het ogenblik dat je uit dienst gaat. Ook het vervroegd vakantiegeld moet meteen mee uitbetaald worden bij je uitdiensttreding.

Kom je in aanmerking voor een eindejaarspremie als je stopt met werken?

Om in aanmerking te komen voor een eindejaarspremie moet je in PC 226 in dienst zijn op het ogenblik van uitbetaling van de premie en effectief tewerkgesteld zijn geweest in de onderneming gedurende het ganse refertejaar.

Ga je vroeger uit dienst, dan krijg je een eindejaarspremie pro rata 1/12 per maand dienst.


Dit is een uniek 
advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie. Indien je na het lezen van dit advies nog met vragen zou zitten en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.