Ontslagvergoeding

Op hoeveel ontslagvergoeding heb je recht? Bereken het hier.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding is een financiële vergoeding die de werkgever betaalt aan de werknemer bij ontslag. De ontslagvergoeding kan in onderling overleg of door de rechter worden vastgesteld. De hoogte van deze vergoeding wordt meestal berekend aan de hand van de kantonrechtersformule.

Waarvoor/wanneer heb je het nodig?

Als uw werkgever afscheid van u wilt nemen, dan zijn er verschillende wegen om dit te bereiken. In sommige gevallen zal dit betekenen dat uw werkgever een transitievergoeding of ontslagvergoeding aan u moet verstrekken. Deze vergoeding dient om het toekomstig inkomstenverlies op te vangen (ontslagvergoeding) of een nieuwe baan te vinden (transitievergoeding). Situaties waarin u een transitievergoeding of ontslagvergoeding ontvangt, zijn:

 • Individueel ontslag via de kantonrechter
 • Collectief ontslag met een sociaal plan
 • Ontslag met wederzijds goedvinden
 • Ontslag via UWV WERKbedrijf

Hoe bereken je de hoogte van je ontslagvergoeding?

De hoogte van de ontslagvergoeding wordt gebaseerd op de transitievergoeding of de kantonrechtersformule. U heeft recht op een transitievergoeding als u ontslagen wordt via UWV of de kantonrechter. Als u ontslagen wordt in onderling overleg met uw werkgever (via een vaststellingsovereenkomst) of via een sociaal plan (bij collectief ontslag) wordt vaak de kantonrechtersformule gebruikt. De kantonrechtersformule is hoger dan de transitievergoeding.

Werkgevers zijn vaak bereid de hogere kantonrechtersformule te betalen om de gang naar UWV of de kantonrechter te vermijden. De kantonrechtersformule berekent de ontslagvergoeding op basis van drie factoren (A, B en C) en wordt daarom ook de ABC-formule genoemd. De factoren staan voor:

Aantal gewogen dienstjaren (A)
Het aantal dienstjaren dat u in dienst bent wordt gewogen aan de hand van de leeftijd die u had tijdens het dienstverband. De wegingsfactoren zijn:

Dienstjaren

Wegingsfactor

Tot 35e levensjaar

0,5

Tussen 35e en 45e levensjaar

1

Tussen 45e en 55e levensjaar

1,5

Vanaf 55e levensjaar

2

Door de dienstjaren te vermenigvuldigen met de wegingsfactoren en die vervolgens bij elkaar op te tellen komt u uit op de waarde A.

Bruto Beloning (B)
Bij de berekening van de Bruto beloning worden meegenomen: het vaste bruto maandsalaris, 13de maand, structureel overwerk, vakantiegeld, structurele winstdelingen en vaste ploegentoeslagen. Onderdelen die niet aan B toebehoren zijn werkgeversdeel pensioenpremie, premie zorgverzekeringen, auto van de zaak, onkostenvergoedingen, tantièmes en niet-structurele winstdelingen. 

Correctiefactor (C)
De correctiefactor is het subjectieve onderdeel van de kantonrechtersformule. De hoogte van C ligt meestal tussen de 0 en 1,5. Standaard ligt de correctiefactor op 1, wat ook wel een ‘kleurloze’ of ‘neutrale’ ontbinding wordt genoemd. 

De hoogte van C wordt met name bij een collectief ontslag bepaald door de financiële positie van de werkgever. Een financieel gezond bedrijf zal eerder een factor 1 of hoger kunnen betalen dan een financieel ongezond bedrijf, waarbij een factor 1 niet haalbaar is. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld door vakbonden en vastgelegd in het sociaal plan. Bij een individueel ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) bepalen individuele onderhandelingen de hoogte van de ontslagvergoeding (er wordt dan niet direct over de correctiefactor onderhandelt, maar over bedragen). Factoren van invloed op individuele onderhandelingen zijn: verwijtbaarheid van één van de partijen, financiële positie van de werkgever, de arbeidsmarktpositie van de werknemer, leeftijd van de werknemer, etc.

Klik hier voor meer info over het berekenen van een ontslagvergoeding.

Bestel hier de oplossing voor jouw situatie

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies