Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Collectief ontslag

Wat zijn je rechten bij een collectief ontslag?

Bij een collectief ontslag moet je baas een heel strikte procedure volgen. Je rechten bij ontslag starten bij het al dan niet opvolgen van deze procedure.

Je baas is verplicht om de werknemersvertegenwoordiger te informeren en te raadplegen via een schriftelijk verslag. Uit dit verslag moet blijken of het collectief ontslag voorkomen kan worden en of het mogelijk is om bepaalde begeleidingsmaatregelen te nemen.

Naast de schriftelijke mededeling moet je baas via de werknemersvertegenwoordigers ook een schriftelijk document aanreiken waarbij jij je opmerkingen en  suggesties kan formuleren. 

De directeur van de VDAB ontvangt een kopie van deze schriftelijke mededeling en deze wordt mondeling toegelicht in een aparte vergadering.

Bij een collectief ontslag is er dus altijd wat tijdsverloop. In die tijd tussen de aankondiging en het uiteindelijk stoppen met werken zit een strikt te volgen procedure waarbij je verschillende momenten en kansen hebt om je opmerkingen of suggesties door te geven. Van iedere vergadering wordt er verslag gemaakt, dat zijn de notulen van de vergadering. De notulen van een vergadering worden steeds door beide partijen ondertekend. Na de vergaderingen waarin je opmerkingen en suggesties een antwoord krijgen, moet je baas met een aangetekende brief zijn voornemens overbrengen aan de VDAB en tegelijk het afschrift doorsturen naar de directeur van de VDAB.

Tot slot moet je baas het besluit in het bedrijf uithangen, het kenbaar maken aan de minister van Werk, het verzenden naar de werknemersvertegenwoordigers, en krijgen de ontslagen werknemers een aangetekende brief.

Je kan via de werknemersvertegenwoordiger bezwaar indienen. Dit moet je doen binnen de 30 dagen nadat de regionale directeur van de VDAB op de hoogte werd gesteld.

 Als de werkgever deze raadplegings- en informatieprocedure niet volgt, kan hij strafrechtelijke of administratieve sancties oplopen.

Vanaf wanneer mogen er ontslagen volgen ? 

De eerste 30 dagen nadat de werkgever de VDAB ingelicht heeft, mag hij niemand ontslaan. Die termijn kan verkort of verlengd worden, bijvoorbeeld als de procedure niet nageleefd wordt of als de directeur van de VDAB vindt dat de ondernemingsraad te weinig werd geraadpleegd. Tijdens die periode heeft de werkgever tijd om met de werknemersvertegenwoordigers te onderhandelen over begeleidingsmaatregelen voor het collectief ontslag.

Wat als je niet akkoord gaat met hoe de procedure verliep ?

Werknemers kunnen collectief bezwaar indienen vanaf de dag dat het besluit aangeplakt werd in het bedrijf. Als er collectief bezwaar wordt ingediend, moet de werkgever bewijzen dat hij de procedure correct heeft gevolgd. Maar je kan ook individueel aanvechten dat je niet akkoord gaat met de procedure, 30 dagen na je ontslag of vanaf de dag dat je weet dat het over een collectief ontslag gaat. Je kan dit wel enkel doen als de werknemersvertegenwoordiging collectief bezwaar aangetekend heeft.

Mijn bedrijf heeft geen tewerkstellingscel, is dit verplicht?

Bij een ontslag heeft een werkgever de taak om de ontslagen werknemers op te vangen en hen te begeleiden om een nieuwe job te vinden. Daarvoor bestaat de tewerkstellingscel. Maar een bedrijf met minder dan 20 werknemers moet geen tewerkstellingscel hebben. Dit is alleen verplicht voor bedrijven met meer dan 20 werknemers.

Een bedrijf kan dit zelf oprichten of gebruik maken van de permanente cel van de VDAB.

De cel moet minstens 3 maanden actief zijn, en afhankelijk van de leeftijd van de ontslagen mensen kan dat tot 6 maanden zijn.

Als jij ingeschreven bent in de tewerkstellingscel, dan heb je recht op een inschakelingsvergoeding. De totale som waar je recht op hebt, ligt in lijn met je normale loon en de opgebouwde voordelen.

Als je een inschakelingsvergoeding krijgt, mag je niet meer werken tijden de opzegtermijn.

Welke vergoeding krijg je in geval van collectief ontslag?  

Je baas is verplicht om een bijzondere vergoeding te betalen in geval van een collectief ontslag. Het maakt niet uit of je van een werkloosheidsuitkering geniet of een nieuwe job hebt. Hoeveel je krijgt hangt af van je werkloosheidsuitkering. Je krijgt de vergoeding gedurende 4 maanden en het start op het moment dat je je contract stopt.