Arbeid

Advies over rond CAO's, vakbonden, sociaal conflicten, staken en arbeidsreglementen

Vakbond

De vakbonden staan in voor:

 • de vertegenwoordiging van de werknemers in bedrijven en in economische sectoren, bij arbeids- en loonsonderhandelingen:
  • onderhandeling op hoger niveau in sectorcomités
  • afsluiten van sectorale akkoorden na overleg met de werkgeversorganisaties
  • afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten na overleg met werkgeversorganisaties
 • de verdediging van de belangen van de werknemers:
  • onderhandelingen in ondernemingsraden via de vakbondvertegenwoordigers
  • advies aan werknemers die vakbondslid zijn en ook aan anderen
  • de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen en inschakelingsuitkeringen.

Het verschil tussen werknemers en zelfstandigen

Een werknemer is iemand die werk verricht. Hij doet dat in ruil voor een loon. De werknemer staat onder het gezag van zijn werkgever. Hij is verbonden door een arbeidsovereenkomst.

Een zelfstandige staat niet onder het gezag van zijn opdrachtgever. Hij krijgt opdrachten en misschien wat richtlijnen, maar daar stopt het dan ook.

Soms kan er sprake zijn van schijnzelfstandigheid. Daarbij blijkt dat een zelfstandige in de praktijk toch onder gezag werkte. Dan zal zijn overeenkomst met terugwerkende kracht als een arbeidsovereenkomst beschouwd.

Het verschil tussen bedienden en arbeiders?

In België bestaat nog steeds een onderscheid tussen arbeiders en bedienden. Op heel wat vlakken zijn verschillende regels op deze groepen van toepassing. Dat is bijvoorbeeld zo voor de lengte van de opzeggingstermijnen.

Arbeiders zijn werknemers die vooral met hun handen werken, terwijl bedienden eerder intellectuele arbeid verrichten. Toch is dat onderscheid in de praktijk nogal vaag. Iemand die aan de band werkt is een arbeider, een secretaresse een bediende.