Stage

Weet je niet wat een stage juist inhoudt? Bekijk hieronder de verschillende soorten stages.

Wat is een stage?

Stage (of beroepspraktijkvorming) is een onderdeel van een opleiding waarin een leerling de praktijk leert. De theorie die op school wordt geleerd, wordt in de praktijk (bij een bedrijf of instelling) geoefend.

Er zijn verschillende soorten stages:

Werkend leren

In het Nederlandse mbo (middelbaar beroepsonderwijs) moeten leerlingen verplicht stage lopen in het bedrijfsleven. Soms worden deze stages gecombineerd met een baan in het bedrijf. Als de stage meer dan 60% deel uitmaakt van de totale mbo-opleiding wordt dit de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) genoemd. Als er een kleiner deel van de opleiding gebruikt wordt voor stage in het mbo heet dit de beroepsopleidende leerweg.

Snuffelstage

Een snuffelstage houdt in dat je ergens stage loopt, maar dat de stage niet direct gericht is op het verkrijgen van beroepsbekwaamheden. Een snuffelstage is eerder gericht op het kennismaken met bepaalde beroepsbezigheden zodat bijvoorbeeld op een verantwoorde manier een (nadere) keuze kan worden gemaakt. Meestal vindt dit plaats tijdens het secundair onderwijs, omdat je nog een beginner bent en niet toe bent aan een volwaardige stage.

Zo is in het onthaalonderwijs ofwel internationale schakelklas voor anderstaligen een snuffelstage in vervolgklassen een waardevol keuze-element. Leerlingen maken niet alleen inhoudelijk kennis met andere studierichtingen/-profielen, maar kunnen zich ook een idee vormen van de daar gestelde studie-eisen.

Voor de stagiair is een snuffelstage vaak ook een eerste kennismaking met een 'lange' werkweek met afwijkende tijden, wat in vergelijking met de schooltijden als zwaar wordt ervaren. Ook de omgang met collega's is nieuw.

Observatiestage

Hier volgt de scholier het praktijkgebeuren, zonder zelf op te treden. Het is dus een stage die vooral aan het begin van een opleiding past. Zo gaan eerstejaars maatschappelijk werkers enkele weken meelopen in een instelling. Beginnende leerkrachten gaan in een klas observeren. In de hogere jaren volgen dan de uitvoerende taken.

Participatiestage (specifieke stage) of meeloopstage

Hier kan de scholier, onder begeleiding, beroepsspecifieke taken leren uitvoeren. Een specifieke stage is een stage die bij de opleiding past. Het is een kennismaking met de praktijk.

In het Vlaamse technisch secundair onderwijs en het beroepssecundair onderwijs vormt de stage in de meeste studierichtingen een vast programmaonderdeel. In Nederland is het op het hbo gebruikelijk dat de student zelf een stageplek vindt door middel van een sollicitatieprocedure. Op het mbo krijgen scholieren vaak via de school een stage aangeboden, al zijn er ook opleidingen waar de scholieren zelf een stage mag/moet vinden.

Afstudeerstage

Hierbij loopt de student het laatste deel van zijn/haar studie stage (van minimaal zes weken tot een jaar). De afstudeerstage wordt afgerond met een verslag of (afstudeer)scriptie. Meestal in het laatste jaar hoger onderwijs of Universiteit. In de Master-opleidingen is de stage dikwijls gecombineerd met de "meesterproef". In sommige scholen houdt men ook rekening met niet-verplichte stages. Leerlingen moeten per kerntaak (3 tot 4) in de praktijk laten zien dat zij hun diploma waardig zijn.

Werkstage

Een werkstage is een stage waarbij een werkloze met behoud van zijn/haar bijstandsuitkering werkervaring opdoet bij een bedrijf, gedurende drie tot zes maanden. Soms is dit zelfs een jaar. Vaak zorgt een re-integratiebureau, dat er een stageplek voor de werkzoekende wordt gevonden. Het is vaak wel de bedoeling dat de werkloze doorstroomt naar een echte betaalde baan, maar in de praktijk lukt dit vaak niet. Het bedrijf waar de werkloze stage loopt, kost het geen geld omdat het geen salaris hoeft te betalen aan de werkloze die nog gewoon zijn uitkering ontvangt. De werkloze heeft ook nog steeds een sollicitatieplicht tijdens zijn werkstage en moet zich ook houden aan de overige regels van de bijstandswet.

Waarvoor/wanneer heb je het nodig?

Door een stage te doen leert een leerling de praktijk van wat hij de theorie heeft geleerd.

Welke problemen zijn er?

 • De leerling wordt in het zwart bezoldigd.
 • De leerling krijgt bijna nooit iets om te doen.
 • De werkgever behandelt de leerling niet op de juiste manier.
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Artikels over Stage