Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat staat er wel of niet op mijn strafblad en wie kan dit allemaal zien?

Stel je wilt graag ergens gaan werken. Je bent door alle solicitatie rondes geraakt en de werkgever wilt nog een laatste background check doen. Je hebt in het verleden enkele misstappen begaan. Kan daar iets over terug gevonden worden?
Verwijder zwaardere misdrijven van je strafblad met ons verzoekschrift tot eerherstel.

Bestel hier jouw persoonlijk verzoekschrift voor Eerherstel.

1. Wat zegt de wet over het strafblad?

Elke keer dat je wordt veroordeeld door een rechtbank, komt die veroordeling op je strafregister of strafblad terecht. Je strafregister of strafblad vormt zo een overzicht van elke veroordeling die je al hebt opgelopen. Maar niet elke straf komt echter in het strafregister!
 
Zo komt een veroordeling door de jeugdrechtbank, toen je nog minderjarig was, alvast niet op je strafregister terecht. Ook een eenvoudige verkeersboete (onmiddellijke inning) komt niet in het strafregister.
 

2. Uitwissing en eerherstel

Andere veroordelingen verdwijnen na verloop van tijd dan weer van je strafregister. Boetes onder de 25 EUR (lees: 200 EUR), gevangenisstraffen van maximum 7 dagen en werkstraffen van maximum 45 uur verdwijnen na verloop van tijd vanzelf van je strafregister (dat noemen we ‘uitwissing’). Daar moet je zelfs niks voor doen. Zwaardere straffen verdwijnen niet vanzelf van je strafregister, daarvoor moet je eerherstel aanvragen. Maar... eerherstel maakt je strafregister niet leeg.
 
 

3. Toegang tot het strafregister

Omdat je strafregister zoveel informatie bevat, heeft niet iedereen daar toegang toe. Enkel bepaalde categorieën van personen hebben toegang tot het strafregister. Toegang tot het strafregister is voorbehouden aan:
  • medewerkers van het strafregister
  • allerhande griffiers         

Ook bepaalde internationale verdragen kunnen een (buitenlandse) overheidsdienst inzage geven in het strafregister.

4. Uittreksel van het strafregister

Wie geen toegang heeft tot het strafregister moet het doen met een uittreksel daaruit. Het gaat dan om je werkgever, of de club waar je bij wilt. Zij krijgen geen volledige kopie van je strafblad, maar wel een uittreksel daaruit. Zo’n uittreksel - ook wel een ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ genoemd - bestaat in drie versies:

  • een algemeen model: dat is het standaarddocument voor de meest uiteenlopende beroepen
  • een model voor gereglementeerde activiteiten: dat is het document dat u nodig hebt voor activiteiten die door een wettekst worden geregeld. Denk aan bewakingsagenten, personenvervoer, ...
  • een minderjarigenmodel: dat is het document dat u nodig hebt voor beroepen waar u in contact met kinderen. Denk aan opvoeders, begeleiders, ... Een strafblad en een uittreksel zijn twee verschillende dingen. Een straf die op je strafblad staat, staat daarom nog niet per se op het uittreksel.
 
Neem nu bijvoorbeeld de opschorting. Daarbij acht de rechter de feiten wel bewezen, maar vindt hij het niet nodig om je daarvoor (nu al) te veroordelen. Zo’n opschorting komt wel op je strafregister, maar niet op je bewijs van goed gedrag en zeden. Of toch niet op model 1 (het algemene model). Heb je een opschorting gekregen voor feiten tegen minderjarigen, dan komt die opschorting wel op je minderjarigenmodel.
 
En ook een werkstraf komt wel op je strafblad, maar niet op het uittreksel. Bij een werkstraf veroordeelt de strafrechter je om gratis te werken voor de maatschappij. Maar let op, legde de rechter naast de werkstraf ook een geldboete op, dan komt die veroordeling wel op je strafregister. Een werkstraf staat trouwens ook op het minderjarigenmodel.
 
Ook een probatiestraf of elektronisch toezicht komt op je strafregister (en het minderjarigenmodel), maar dus niet op het algemeen model).
 

5. Minnelijke schikking

Een minnelijke schikking is een boete die wordt opgelegd door het parket, niet door een rechtbank. Officieel spreken we van een ‘verval van de strafvordering door betaling van een geldboete’ of VSBG. Zo’n minnelijke schikking wordt niet alleen opgelegd in verkeerszaken, maar kan ook voorkomen in ernstigere misdrijven.
 
Maar omdat zo’n minnelijke schikking geen veroordeling is, komt ze niet op je strafregister terecht. En dus ook niet op je uittreksel of bewijs van goed gedrag en zeden.
 
Sinds kort kwam daar wel verandering in. Sinds 29 februari 2016 komt ook de verruimde minnelijke op je strafregister terecht. Al geldt dat enkel voor de minnelijke schikking nadat de onderzoeksrechter is tussengekomen of de zaak zelfs al voor de rechtbank hangt. De gewone minnelijke schikking in verkeerszaken blijft dus van je strafregister af. Ook een minnelijke schikking zonder tussenkomst van de rechtbank komt niet op je strafregister.
 

6. Gas-boete

Een gas-boete wordt opgelegd door een overheid. Ook hier gaat het dus niet om een veroordeling door een rechtbank. Ook gasboetes komen dus niet op het strafregister. Maar let op! Ben je niet akkoord met je gasboete, dan moet je naar de politierechter. Geeft die je ongelijk, dan zet die dat in een vonnis... dat wél op je strafregister komt.
 

7. Concreet advies

Verwijder zwaardere misdrijven van je strafblad met ons verzoekschrift tot eerherstel. Klik hier voor meer informatie over eerherstel