Vakbondsafgevaardigde

Wil je een vakbondsafgevaardigde worden? Bekijk hieronder wat de voorwaarden zijn.

Wat is een vakbondsafgevaardigde?

Vakbondsafgevaardigden zijn werknemers van de onderneming die verkozen worden of aangeduid zijn om de bij een vakbond aangesloten personeelsleden bij de werkgever te vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging van werknemers door de vakbondsafvaardiging kan door een in het paritair (sub)comité gesloten CAO worden uitgebreid tot het geheel van de personeelscategorieën.

De CAO nr. 5 van 24 mei 1971 gesloten in de Nationale Arbeidsraad regelt het statuut van de vakbondsafvaardiging van het personeel van de ondernemingen.

Wanneer mag je een vakbondsafvaardiging oprichten?

Een vakbondsafvaardiging zal worden opgericht wanneer één of meer representatieve werknemersorganisaties, die de CAO nr.5 hebben ondertekend, de werkgever daarom verzoeken.

Waarop slaan die algemene bevoegdheden van de vakbondsafvaardiging?

 • De arbeidsverhoudingen in de onderneming
 • De onderhandelingen met de werkgever
 • De controle op de naleving van de sociale wetgeving, cao‘s, het arbeidsreglement en individuele arbeidsovereenkomsten (het arbeidscontract)
 • De dienstverlening, voorlichting, onthaal en informatie voor werknemers.

Wat is het verschil met de Ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk (CPBW)?

De OR en het CPBW tellen vertegenwoordigers van werkgevers én vertegenwoordigers van alle werknemers. CPBW en OR zijn overlegorganen, vandaar hun specifieke samenstelling.

Een vakbondsafvaardiging daarentegen vertegenwoordigt de werknemers van het bedrijf die lid zijn van een vakbond.

Welke problemen zijn er?

 • De afgevaardigde doet zijn job niet.
 • De werknemers willen de afgevaardigde weg.
 • Er ontstaan veel conflicten en meningsverschillen.

Hoe word je vakbondsafgevaardigde?

Om het kort te houden:

 • Je moet als werknemer lid zijn van een erkende vakbond.
 • Je wordt verkozen – via syndicale verkiezingen, niet te verwarren met sociale verkiezingen.
 • Of je wordt aangeduid door je vakbond.

Hoe zit dat met kmo’s?

Een kmo met minder dan 100 werknemers heeft geen Ondernemingsraad (OR).Hier neemt de vakbondsafvaardiging een aantal OR-bevoegdheden over - al naargelang de sector. Een aantal taken neemt ze sowieso over.

Telt het bedrijf minder dan 50 werknemers, dan is er ook geen CPBW: hier neemt de vakbondsafvaardiging alle bevoegdheden van het CPBW over.

Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies