Conflicten binnen de familie

Een gezin of familie, een relatie tussen personen, zijn dynamische gegevens die kunnen wijzigen over de tijd. Geen enkele persoon blijft zijn hele leven hetzelfde en situaties kunnen veranderen: pubers gaan werken, mensen krijgen kinderen, een relatie gaat stuk, ouders worden grootouders... Als logisch gevolg veranderen ook de prioriteiten, interesses en verlangens van deze personen doorheen de tijd.  

Een gezin om pubers staat voor helaam andere uitdagingen dan een gezin met kleuters. Deze wijzigingen vragen veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de betrokken personen, en net daar kan het soms foutlopen. Veranderingen kunnen de gezinsdynamiek en familiale verhoudingen onder druk zetten, met conflicten tot gevolg.  

Het is is dan ook niet meer dan normaal dat er af en toe moeilijkheden opduiken binnen een gezin of familie. 

In dit onderdeel krijg je een overzicht van de juridische implicaties die met deze conflicten kunnen samengaan.