Probleem
Oplossing
Specialist
Bestel
 
 
 
 

Verzoening nalatenschapsconflict voor de vrederechter

€250.00

Verzoening nalatenschapsconflict voor de vrederechter
  • Opgesteld door juridische experten
  • Levertijd: 3-5 werkdagen
  • Tevredenheidsgarantie

Korte beschrijving

Conflicten treden soms op bij het nalatenschap, verzoening voor de vrederechter kan een oplossing vormen.

Lees meer

Voor verschillende burgerlijke geschillen, waaronder problemen in verband met het nalatenschap, kan je bij de vrederechter terecht voor een verzoening. Een vrederechter tracht de partijen te verzoenen voor geschillen waarvoor de vrederechter bevoegd is. 

Een erg groot voordeel bij een verzoening voor de vrederechter is dat deze gratis is. Op het einde van de procedure wordt aldus niemand veroordeeld tot het betalen van de gerechtskosten. Zonder formaliteiten kan je een beroep doen op de rechtbank om tot een minnelijke schikking te komen. Indien je hierdoor een oplossing bereikt voor je aanslepend conflict, bespaar je jezelf van een duur en aanslepend rechtsproces.

Een verzoening voor de vrederechter is heel erg gelijkaardig aan bemiddeling. Ook een verzoening moet namelijk tussen de betrokken partijen gebeuren, beide partijen moet hiervoor aanwezig zijn op de zitting. Zoniet kan de vrederechter geen uitspraak doen. De rechter kan ook geen oplossing afdwingen.

Hoe verloopt een verzoeningsprocedure?  

Eerst wordt een brief naar de vrederechter gestuurd met je gegevens en een korte uiteenzetting van de feiten, wat u wilt bereiken en welke partijen u graag wilt oproepen om deel te nemen aan de verzoening. 

Vervolgens krijgen de partijen (en jezelf) een brief van het betreffende vredegerecht, met de datum en plaats van de verzoeningszitting. Je verschijnt zelf, of je vraagt een advocaat te verschijnen in jouw plaats of laat je echtgenoot of bloedverwant verschijnen, op de zitting. Voor dit laatste geval is een rechtsgeldige volmacht vereist met handtekeningen van de vereiste partijen.

Op de verzoeningszitting legt elke partij zijn standpunt uit en poogt men een verzoening te bereiken. Is dit niet mogelijk dan kan je een gerechtelijke procedure opstarten door een dagvaarding voor de vrederechter. Op de zitting zal onderhandeld worden om vervolgens een dading te sluiten. Dit is een definitief akkoord dat het conflict beëindigt doordat partijen wederzijdse toegevingen doen.

Wat is het resultaat van de verzoening voor de vrederechter? 

Na de verzoeningszitting wordt een proces verbaal opgesteld, deze heeft dezelfde waarde als een vonnis. De tegenpartij kan tegen het proces-verbaal van minnelijke schikking geen verzet of hoger beroep aantekenen. Indien de tegenpartij de uitspraak van de rechter niet naleeft, kan je deze dwingen tot naleving door een gerechtsdeurwaarder in te schakelen (pas op, deze kost wat geld!).

Aangezien bij een verzoening voor de vrederechter wederzijds toegevingen gaan gedaan moeten worden kan het aan te raden zijn, je te laten bijstaan door een deskundige. Een specialist zal je bijstaan in de zitting om je rechten te vertegenwoordigen. Of kan je zelf niet aanwezig zijn op de zitting en wil je je laten vertegenwoordigen door een advocaat? Alles is mogelijk! Bij Jureca kan je ervaren advocaten raadplegen om advies en/of bijstand te verlenen. Wil je liever eerst advies krijgen? Geen probleem. Ook dit kan snel aangevraagd worden bij Jureca. 

Hopelijk wordt je conflict zo spoedig mogelijk opgelost!  

Inbegrepen

  • Beëindig je conflict door verzoening en laat je bijstaan door jouw advocaat naar keuze.
  • Antwoorden en advies. De advocaat zal de beste opties aanraden, op basis van hun ervaring in soortgelijke zaken.
  • Privacy. Alles wat u bespreekt langs de telefoon met de advocaat of jurist is vertrouwelijk. Immers is de advocaat gebonden door het beroepsgeheim.
  • Extra werk of vragen voor de advocaat of jurist nadat je de het geschreven advies hebt ontvangen. De meeste mensen krijgen alle antwoorden op hun vragen in het schriftelijke advies, al is het uiteraard mogelijk dat je bijkomende vragen zal hebben op basis
  • Een advocaat kan het advies weigeren om deontologische redenen. In dit geval krijgt u de prijs voor het product terugbetaald en wordt door Jureca een andere oplossing gezocht.

Niet inbegrepen

  • Het nalezen van documenten. Kies een van onze andere oplossingen als je eerder op zoek bent naar een advocaat die het papierwerk kan nalezen.

Veelgestelde vragen

Je kan bij Jureca terecht voor al jouw juridische vragen. We werken samen met specialisten in alle domeinen die op elke vraag een goed en volledig advies kunnen geven.
Het is aan de advocaat om op basis van jouw vraag een duidelijk en compleet advies te formuleren of, indien nodig, met jou contact op te nemen om nog een aantal bijkomstige vragen te stellen.
Jureca organiseert al haar advocaten per regio, specialisatie en prijs zodat jij zelf eenvoudig jouw specialist kan kiezen! Geen idee? Dan zetten we je graag op weg met de ‘Jureca Specialist’ waarvan wij weten dat hij sterk is in de specialisatie en jou snel kan helpen met jouw vraag.
Oei! Dit zal normaal nooit het geval zijn, we doen er namelijk alles aan om jouw vraag binnen de voorgestelde termijn te laten beantwoorden. Indien dit toch niet het geval zou zijn, heb je de mogelijkheid om een andere advocaat te contacteren of kunnen storten we jouw geld onmiddellijk terug! Tot op vandaag hebben we nog niet één klacht ontvangen betreffende het geleverde advies!
De specialist zal steeds antwoorden in eigen naam, waardoor je hem snel kan bereiken indien je graag een verdere opvolging had gewenst! Het staat jou volledig vrij om dit met hem op te nemen of via Jureca op zoek te gaan naar een andere oplossing.
Hulp nodig?

Een team van experten staat voor u klaar.
info@jureca.be

Al 13 jaar vertrouwd door meer dan 85.000 Belgen

Al 13 jaar vertrouwd door meer dan 85.000 Belgen

Verschillende manieren van betalen mogelijk.

Verschillende manieren van betalen mogelijk.