Rechtsmisbruik

Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer iemand gebruik maakt van zijn recht met de bedoeling schade toe te brengen aan een ander en waarbij de schade buiten verhouding staat tot het verkregen voordeel. De rechter beoordeelt dit door de uitoefening van het recht te vergelijken met de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon in dezelfde omstandigheden.