Rijksambtenarenrecht, parastalen en onderwijs

Deze categorie bevat de juridische kwesties met betrekking tot ambtenaren. Een parastatale is een typisch Belgische term voor een voormalige (semi-)overheidsinstelling. Het slaat op instellingen en diensten die door de overheid worden opgericht, maar die verder toch een zekere onafhankelijkheid in bestuur genieten. In de beheerraad van een parastatale blijft de overheid wel altijd vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de minister (in casu de "voogdij"-minister). Het personeel van een parastatale genoot ook een overheidsstatuut. Sedert de staatshervorming en de toenemende liberalisering werden de parastatalen omgevormd tot "autonome overheidsbedrijven".