Raad van State

De Raad van State is een bijzonder rechtscollege dat buiten de rechterlijke orde staat (een rechtscollege sui generis). Dit college is voorzien in de Belgische Grondwet. De Raad is opgericht bij wet van 23 december 1946 en hij werd geïnstalleerd op 9 oktober 1948. De Raad heeft een dubbele functie:

  • als bestuurlijk rechtscollege, bestuurshandelingen (besluiten, reglementen, vergunningen...) schorsen en/of vernietigen als die in strijd zijn met de hogere rechtsregels.
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van wetten, decreten, ordonnanties of koninklijke, ministeriële of executieve-besluiten; hierbij gaat de Raad de kwaliteit van de ontwerpteksten na en controleert of ze niet strijdig zijn met de Belgische grondwet of andere hogere rechtsregels.