Rechtbank Eerste Aanleg

België telt 27 rechtbanken van eerste aanleg: één in elk gerechtelijk arrondissement. De rechtbank van eerste aanleg heeft drie afdelingen: * de burgerlijke rechtbank * de correctionele rechtbank * en de jeugdrechtbank. De burgerlijke rechtbank is bevoegd voor alle zaken die een persoon aangaan. Dat kan dus gaan over een echtscheiding, afstamming, maar ook adoptie. De burgerlijke rechtbank behandelt ook geschillen: * waarvan het bedrag hoger is dan 1860 euro * in verband met erfrechten * over auteursrechten * voor beroepen tegen vonnissen van de vrederechter De correctionele rechtbank is een strafgerecht dat wanbedrijven bestraft. Die wanbedrijven zijn bijvoorbeeld: * Oplichting * Fraude * Onopzettelijke doodslag * Diefstal met braak * Diefstal met geweld * Gecorrectionaliseerde misdaden De correctionele rechtbank behandelt ook het beroep tegen vonnissen van de politierechtbank. De jeugdrechtbank behandelt geschillen die vallen onder de wet op de Jeugdbescherming (1965). Het gaat dus onder andere over: * ontheffing uit het ouderlijk gezag * plaatsing van minderjarigen in opvanggezinnen of gesloten centra * jeugdcriminaliteit