Natuurlijk kind

Een natuurlijk kind is een kind dat is geboren buiten een huwelijk en familierechtelijke betrekkingen heeft tot moeder en haar familie. Nadat het kind is erkend door de vader heeft het ook dezelfde betrekkingen tot vader en zijn familie. De term is nu afgeschaft door de wetgever.