Natuurlijk persoon / natuurlijke personen

Een natuurlijk persoon is per definitie een mens van vlees en bloed, met een identiteit (naam en voornamen), afstamming (al dan niet bekend of puur juridisch), geboorteplaats en -datum en als het enigszins kan ook -tijdstip, geslacht en nationaliteit. Om die juridische erkenning te verwerven wordt in Nederland een geboorteakte opgemaakt in een gemeentelijk register. Het begrip natuurlijk persoon benadert de mens dus niet als een biologische entiteit maar als een juridische. Zelfs voor een vondeling moet een constructie opgezet worden om er een natuurlijk persoon van te maken. Zodra iemand die status heeft, heeft hij/zij de facto rechtspersoonlijkheid, in tegenstelling tot rechtspersonen: constructies die die rechtspersoonlijkheid slechts de jure verwerven onder bepaalde voorwaarden.