Niet-ontvankelijkheid (van het OM)

Niet ontvankelijk betekent niet vatbaar voor berechting. De rechter beslist over niet-ontvankelijkheid, bijvoorbeeld als een zaak te lang geduurd heeft of omdat de termijn waarbinnen hoger beroep binnen had moeten zijn, is overschreden. In het strafrecht kan het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zijn als bijvoorbeeld de opsporing en vervolging niet fatsoenlijk zijn verlopen. Het gebeurt echter zelden dat een zaak niet-ontvankelijk wordt verklaard indien er in het opsporings- en vervolgingstraject fouten zijn gemaakt. Vaak wordt dan bijvoorbeeld een bewijsstuk niet geldig verklaard of wordt er rekening mee gehouden in de strafmaat. Ook kan een zaak niet-ontvankelijk worden verklaard als de dagvaarding niet aan de eisen voldoet. Een officier kan een verdachte dan wel gewoon opnieuw dagvaarden, aangezien hier het ne bis in idem beginsel niet van toepassing is.