Nalatigheidsinterest / moratoire interest

De nalatigheidsintrest is de verschuldigde intrest door de schuldenaar wegens het laattijdig betalen van een schuld, in principe begint deze te lopen vanaf de ingebrekestelling van de schuldenaar.