Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan je jouw werk opzeggen en toch genieten van de werkloosheidsuitkering?

Wie een arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, moet daarvoor een opzegtermijn respecteren of een opzegvergoeding betalen. De opzegtermijn of –vergoeding is afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer. Als de werknemer al langer dan 1 januari 2014 in dienst was, hangt de termijn of vergoeding ook af van het statuut van de werknemer (arbeider of bediende) en, desgevallend, van het loon dat je verdiende.

Wil je in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering, dan moet je zonder werk zitten om omstandigheden buiten je wil. Concreet mag je dus zelf de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. 

Ben je daarentegen arbeidsongeschikt, dan heb je aanvankelijk recht op gewaarborgd loon uitbetaald door de werkgever. Nadien krijgt je een uitkering van het ziekenfonds, berekend in functie van de duur van de ongeschiktheid, de gezinstoestand en het loon.

Concreet advies

Om een werkloosheidsuitkering te krijgen, mag je de arbeidsovereenkomst niet zelf beëindigen. Ben je daarentegen – kort of langdurig – arbeidsongeschikt, dan kom je eerst in aanmerking voor gewaarborgd loon van de werkgever en vervolgens voor een uitkering ten laste van het ziekenfonds.

Voor een werkloosheidsuitkering kan je terecht bij de vakbond of de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Je krijgt een kaart die je elke dag moet invullen zolang je niet werkt.

Ingeval van arbeidsongeschiktheid moet je de werkgever (en vervolgens ook de mutualiteit) zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Kijk daarvoor je arbeidsreglement na en bezorg daarvoor een geldig doktersbriefje.