Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Veranderen van werk: welke verplichtingen heb je tegenover je huidige werkgever?

Een hoger loon, of op zoek naar een nieuwe uitdaging. Er zijn uiteenlopende redenen waarom je wilt veranderen van werk. Al is het doorgaans onmogelijk om van de ene dag op de andere bij je huidige werkgever te vertrekken. Hier moet je op letten.

De gemiddelde Belg verandert niet snel van werk. Volgens de jaarlijkse barometer van HR-dienstverlener Securex is slechts 6 procent van de Belgische werkbevolking in 2018 vrijwillig van werk veranderd. De voornaamste reden is dat de werkende Belg bang is voor de gevolgen van zo’n ingrijpende beslissing. Er zijn nu eenmaal veel onzekerheden als je je ontslag geeft. Wij laten ons licht schijnen over hoe je dit het beste afhandelt.

Contract van bepaalde duur

Om te beginnen is het belangrijk om na te gaan wat type contract je hebt. Zo maken we een onderscheid tussen contract van bepaalde duur en een van onbepaalde duur.

Wie een contract van bepaalde duur heeft, kan de samenwerking niet zomaar verbreken. Sinds 2014 gelden er speciale regels wanneer je een contract van bepaalde duur voortijdig wilt beëindigen. Zo moet het contract stopgezet worden gedurende de eerste helft (maximaal zes maanden) van de overeengekomen duurtijd. Je bent wel verplicht de opzeggingstermijn te respecteren.

Soms worden er opzegmogelijkheden opgenomen in het contract. Dankzij dergelijke modaliteiten in het contract is het soms ook mogelijk om de samenwerking vroegtijdig stop te zetten. Indien dat niet het geval is, kan je proberen om met wederzijdse toestemming je functie stop te zetten. Dit gebeurt het best schriftelijk waarbij beide partijen het document ondertekenen om zo alle misverstanden te vermijden. 

Als er niet aan de bovenstaande voorwaarden voldaan kan worden, kan de werkgever vragen om een verbrekingsvergoeding te betalen. Die vergoeding stemt overeen met het loon dat normaal zou uitbetaald worden tot het einde van het contract, maar het maximumbedrag mag niet meer bedragen dan het dubbele van de vergoeding die zou gelden bij een contract van onbepaalde duur.

Contract onbepaalde duur

De situatie is anders voor wie een contract van onbepaalde duur heeft. Wie zijn werk wil verlaten, moet de opzeggingstermijnen respecteren. Voor contracten afgesloten na 1 januari 2014 wordt er niet langer een onderscheid gemaakt tussen arbeiders- en bediendecontracten wat de opzeggingstermijnen betreft. De duurtijd van die termijn is afhankelijk van het aantal gewerkte jaren. Hoe langer je bij een werkgever werkt, hoe langer de opzeggingstermijn. Afhankelijk van je werktijd bedraagt de opzeggingstermijn tussen één en dertien weken.

Er worden andere opzeggingstermijnen gehanteerd als de werkgever je je ontslag geeft. In dat geval kan de opzeggingstermijn oplopen tot maximaal 65 maanden.

Net zoals bij een contract van bepaalde duur is het mogelijk om een andere regeling te treffen met de werkgever als beide partijen hiermee akkoord gaan.

Teruggave bedrijfsgoederen

Vanzelfsprekend ben je bij een ontslag verplicht de bedrijfsgoederen (zoals bedrijfswagen, tankkaart, gsm, laptop, kredietkaart van het bedrijf...) terug te bezorgen aan het bedrijf. Die goederen moeten pas terugbezorgd worden nadat de opzeggingstermijn is afgelopen. Tijdens de opzeggingstermijn mag je gebruik blijven maken van die voordelen. De werkgevers is overigens verplicht je loon te blijven betalen tijdens die periode.

De werkgever kan eventueel naar de rechtbank stappen als je de bedrijfsgoederen niet inlevert. Zo kan de werkgever aan de rechter vragen je te veroordelen tot het betalen van een dwangsom per dag vertraging.