Verzekering

Juridisch advies over verzekering in het verkeer

Aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen

Wat is de aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen?

De aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen – in de volksmond ook wel ‘BA-verzekering’ of ‘burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering’ genoemd – is een verplichte verzekering die elk slachtoffer van een verkeersongeval – uitgezonderd de verantwoordelijke bestuurder zelf – schadeloos stelt.

Wat is een motorvoertuig?

Volgens de wet zijn motorvoertuigen “voertuigen bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven”. Voertuigen die zich op rails bewegen horen hier niet bij, evenals voertuigen die enkel op spierkracht worden aangedreven. 

Naast de voor de hand liggende categorieën als auto’s, vrachtwagens, bussen, moto’s, bromfietsen en scooters, behoren ook elektrische gocarts, elektrische steps, elektrische éénwielers, Segways en hoverboards tot de motorvoertuigen.

En wat met elektrische fietsen of fietsen met trapondersteuning?

Fietsen met een startondersteuning – waarbij de elektrische ondersteuning start van zodra er druk op het pedaal wordt uitgeoefend – rekent de wetgever tot de motorvoertuigen. Dit in tegenstelling tot fietsen met trapondersteuning. Dat zijn fietsen waarvan de trapondersteuning geactiveerd wordt na enkele trappen op het pedaal en weer stopt als de fietser niet langer trapt. Feit is dat de wet redelijk vaag is op dit vlak. Je doet er dus goed aan om je vooraf degelijk te infomeren als je de aankoop van een elektrische fiets of een fiets met trapondersteuning overweegt. Neem eventueel ook contact op met je verzekeringsmakelaar.

Welke schade dekt de aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen? 

Deze verzekering dekt de lichamelijke en stoffelijke schade die voortvloeit uit een ongeval op de openbare weg. Iedereen die betrokken is bij het ongeval wordt gedekt, dus ook de inzittenden van het verzekerde motorvoertuig. Uitzondering op de regel is de bestuurder van een voertuig dat in fout wordt gesteld bij een ongeval. Zijn lichamelijke schade – evenals de schade aan zijn voertuig – wordt niet gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering. Wel kunnen bestuurders zich bijkomend indekken door een bestuurdersverzekering en/of een omniumverzekering af te sluiten. De bestuurdersverzekering dekt de eigen lichamelijke schade van de bestuurder – ook als deze in fout is -, terwijl de omniumverzekering de schade aan het eigen voertuig dekt.  

Hoeveel kost zo’n aansprakelijkheidsverzekering?

De prijs is onder meer afhankelijk van het te verzekeren motorvoertuig (soort en type), evenals van de leeftijd en bonus-malus graad – zie verderop - van de chauffeur. Zo zal de premie van een elektrische step aanzienlijk lager uitvallen dan die van een personenwagen en zal een chauffeur met een hoge bonus-malusgraad meer betalen dan een chauffeur die al vele jaren zonder ongevallen rijdt.

Hoe werkt het bonus-malus systeem?

Het bonus-malus systeem is in het leven geroepen om het risico in te schatten dat een bestuurder vormt voor de verzekeringsmaatschappij op basis van diens ongevallenhistoriek. De verzekering gaat er immers van uit dat een bestuurder die één of meer ongevallen in fout op zijn palmares heeft, een groter risico vormt dan een bestuurder die ongevallenvrij rijdt. Maar aangezien verzekeringen sinds 2004 vrij zijn om een eigen bonus-malussysteem te hanteren, is het niet langer mogelijk om het aanbod van verschillende verzekeringsmaatschappijen zomaar te vergelijken in dit opzicht.

Wat als ik geen verzekering krijg?

Feit is dat een verzekeringsmaatschappij niet verplicht kan worden om je te verzekeren. En dus kan het voorvallen dat een verzekeringsmaatschappij je niet wil verzekeren – of enkel tegen een abnormaal hoge premie -  omdat ze het risico te groot acht. In dat geval kan je je wenden tot het Tariferingsbureau.

Wat is het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds? 

Als je het slachtoffer wordt van een ongeval op de openbare weg en je desondanks niet vergoed kunt worden door de tegenpartij – omdat deze niet verzekerd is en/of vluchtmisdrijf gepleegd heeft – kun je beroep doen op het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds. Op die manier kan je schade alsnog vergoed worden.

Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

  • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
  • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
  • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

  • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
  • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
  • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Subthema's

Verzekeringsagent Verzekeringspolis

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies