Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat kan je doen bij een conflict met je verzekeraar?


Verzekeringsmaatschappijen zijn er om je te helpen bij vervelende of moeilijke situaties. Daarvoor betaal je tenslotte een premie. Of het nu gaat om de nasleep van een ongeluk, schade aan je huis of verloren spullen op vakantie; ze staan je financieel bij wanneer dat nodig is. Een conflict met een verzekeraar is iets wat je probeert te voorkomen, maar wat te doen als je toch in zo’n situatie verzeild raakt? Jureca zet voor jou een aantal tips op een rijtje.

Wij Belgen zijn voor behoorlijk wat zaken verzekerd. In 2018 rekende dagblad De Tijd uit dat een gemiddeld Belgisch gezin 1899 euro per jaar kwijt is aan verzekeringskosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de premies voor een autoverzekering en voor een brandverzekering die je voor je woning af kan sluiten. Voor wie een auto bezit, is het hebben van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid verplicht. Voor een brandverzekering geldt dit niet, maar deze wordt wel sterk aangeraden. In geval van brand, stormschade of wateroverlast kan je hier als huiseigenaar of huurder aanspraak op maken om zo de schade te vergoeden. 

Vanzelfsprekend is geen enkele situatie gelijk. Niet iedereen bezit immers een auto of heeft een gezin. Alleenstaanden, vijfenzestigplussers of studenten kunnen dan ook te maken krijgen met heel andere verzekeringskosten. Thuiswonende studenten vallen bijvoorbeeld nog onder de familiale verzekering die hun ouders hebben afgesloten. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel handig wanneer één van de familieleden (materiële of lichamelijke) schade bij een ander veroorzaakt. 

Hoewel studenten dus minder geld kwijt kunnen zijn aan verzekeringspremies, hoeft dat voor alleenstaanden niet te gelden. Een autoverzekering blijft even duur, of je nou een gezin hebt of niet. Wel kunnen de kosten voor een brandverzekering iets lager uitvallen; wanneer je woonruimte kleiner is dan een eengezinswoning, betaal je namelijk minder. Feit blijft dat verzekeringen behoorlijk wat geld kosten, met als voordeel dat wanneer er iets mis gaat, je dus ook aan kunt kloppen bij je verzekeraar.

Een beroep doen op je verzekering

Afhankelijk van de situatie of het probleem, contacteer je de verzekeraar waar je een overeenkomst mee hebt. Dat is dus het ziekenfonds wanneer je zorgkosten wilt claimen, de aanbieder van je reisverzekering als je op vakantie bestolen bent en je bank als je vanwege stormschade aanspraak wilt maken op je brandverzekering. 

Of je recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten, kan je terugvinden in de polisvoorwaarden. Bij het aangaan van de verzekering, ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden. Je kunt dus op elk moment nalezen waar je wel en geen recht op hebt. 

Niet altijd wordt een dergelijke situatie naar tevredenheid opgelost. Het kan voorkomen dat je ervan overtuigd bent recht te hebben op bepaalde vergoedingen, maar dat dit niet wordt verstrekt. Ook kan je een klacht hebben over de afhandeling van een claim. Wanneer je er in zo’n geval samen niet uitkomt, kun je een beroep doen op de Ombudsman van de Verzekeringen

De ombudsman helpt je 

De Ombudsman van de Verzekeringen is een onafhankelijke organisatie die beide partijen helpt om tot een oplossing te komen voor een conflict over de uitvoering van een verzekeringscontract. Hij onderzoekt waar het precies mis is gelopen én wie er gelijk heeft. Conflicten tussen jou als consument en een verzekeringsonderneming, een tussenpersoon in verzekeringen of Datassur worden in behandeling genomen. Datassur is een koepelorganisatie waarbinnen 45 verzekeraars samenwerken. 

Je kan de procedure in gang zetten door bij de ombudsman schriftelijk een klacht in te dienen. Hij benadert daarna de andere partij om diens standpunt aan te horen. Na onderzoek komt de ombudsman binnen negentig dagen met een advies voor een oplossing. Dat advies is overigens niet bindend. Wanneer je het dus niet eens bent met de uitkomst, kan je alsnog naar de rechter stappen 

De ombudsman biedt een onafhankelijk en gemotiveerd advies of een voorstel tot een minnelijke oplossing (wat in de praktijk vaak een boete betekent). Hij kan echter geen sancties opleggen. De hulp van de ombudsman is gratis en wordt erkend door de FOD Economie. Commerciële conflicten, zaken die al bij een rechtbank in behandeling zijn of onder buitenlands recht vallen, worden niet door de ombudsman in behandeling genomen. Ook voor conflicten over arbeidsongevallen kan je er niet terecht. Daar kan het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) je bij helpen.