Ombudsdienst consumentengeschillen

Wat is de ombudsdienst consumentengeschillen?

De ombudsdienst in een onpartijdige dienst en klachtbehandelaar die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven. Ombudsman betekent letterlijk vertegenwoordiger.

Wat zijn de taken van de consumentenombudsdienst?

  • U inlichten over uw mogelijkheden voor het oplossen van een consumentengeschil buiten het gerecht.
  • Elke consumentenklacht ontvangen en doorgeven aan de bevoegde dienst.
  • Zelf de klacht behandelen met het oog op een minnelijke oplossing wanneer geen andere ombudsdienst u kan helpen.

Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur

Ombudsman verwijst door of formuleert aanbevelingen

De ombudsman heeft een dubbele functie. Hij ontvangt aanvragen of klachten van cliënten of advocaten die verband houden met de dienstverlening van de advocaat. De ombudsman registreert de aanvragen, oordeelt over de ontvankelijkheid ervan en verwijst desgevallend door naar een lokale verantwoordelijke. Indien tussen advocaat en cliënt geen oplossing wordt gevonden, belandt het dossier opnieuw in handen van de ombudsman. Die kan, conform de wet, een niet-bindend advies verlenen aan de partijen. De ombudsman neemt geen afdwingbare beslissingen, maar formuleert aanbevelingen.