Verdeling van goederen

Verdeling van goederen

Uitermate belangrijk bij een scheiding is de vraag hoe jullie 'het vermogen', alles wat jullie samen hebben opgebouwd, gaan verdelen nadat jullie uit elkaar gaan. Afhankelijk van het huwelijksstelsel waarmee jullie getrouwd zijn, (wettelijk stelsel, scheiding van goederen, gemeenschap van goederen) zijn sommige afspraken al op voorhand gemaakt. Indien jullie in onderlinge toestemming uit elkaar gaan (EOT) kan hier echter wel nog van worden afgeweken. 

Gehuwd onder het wettelijk stelsel

Als je gehuwd bent onder het wettelijk stelsel, dan hebben jij en je echtgenoot volgens de wet drie verschillende vermogens. Jij hebt een persoonlijk vermogen, je partner heeft een vermogen en samen hebben jullie ook nog een gemeenschappelijk vermogen. Wil je weten welke goederen waar horen, klik (XXX).

Bij een echtscheiding behouden jullie elk jullie eigen vermogen, maar het gemeenschappelijk vermogen zal verdeeld moeten worden tussen de beide patijen. Alles wat in het gemeenschappelijk vermogen zit, wordt namelijk verondersteld van jullie beiden te zijn. Enkel indien je kan bewijzen dat een bepaald goed eigenlijk in je persoonlijk vermogen thuishoort, omdat je het bijvoorbeeld al had voordat je gehuwd was, kan je eisen om het uit het gemeenschappelijk vermogen te halen. 

Hoe kan de verdeling gebeuren?

 • Ofwel geraken jullie het eens over een verdeling van het gemeenschappelijk vermogen.
 • Ofwel neemt een van jullie de goederen over met goedkeuren van de andere. Als jullie daar beiden mee instemmen, dan betalen jullie een voordeliger tarief op de registratierechten. Je betaalt slechts 1 procent, in plaats van de gebruikelijke 10 tot 12,5.
 • Indien jullie niet tot een akkoord komen, dan kan een partij speciek vragen om een bepaald onroerend goed (de woning of een ander goed) toegewezen te krijgen indien hij of zij het onroerend nodig heeft voor de uitoefening van zijn of haar beroep. De beslissing ligt uiteindelijk bij de rechter, die kiest aan wie de goederen toekomen en welke prijs daarvoor moet worden betaald.
 • De laatste en zwaarste oplossing, wanneer geen andere oplossing mogelijk is, is de openbare verkoop van alle goederen waarna de echtgenoten elk 50% krijgen van de ontvangen verkoopprijs. Let er hierbij wel op dat alle goederen verloren gaan en de ontvangen verkoopprijs veelal lager ligt dan de werkelijke waarde van de goederen. 

Getrouwd met scheiding van goederen

Bij een huwelijksstelsel met scheiding van goederen, hebben zowel jij als je partner één persoonlijk vermogen. Er is dus geen gemeenschappelijk vermogen aanwezig.

In dit geval is de verdeling uiteraard erg eenvoudig.  Elke echtgenoot behoudt gewoon het deel dat in zijn persoonlijk vermogen zit. Goederen die door de beide partners samen zijn aangekocht en waarvan niet kan bewezen worden dat ze specifiek tot één van de beide partners behoren, worden onverdeelde goederen genoemd. Deze onverdeelde goederen zijn de enige goederen die uit een onverdeeldheid dienen te worden gehaald, wat gebeurd op dezelfde wijze als onder het wettelijk stelsel.

Getrouwd met algehele gemeenschap van goederen

Een algehele gemeenschap van goederen wil zeggen alle bezittingen van de beide partners tot het gemeenschappelijke vermogen behoren. Geen van de beide partners heeft dus een individueel vermogen of bezittingen die enkel van hem of haar zijn. Logischerwijs is een verdeling van een algehele gemeenschap de zwaarste verdeling van de drie stelsels. Wanneer één van de echtgenoten bijvoorbeeld een erfenis heeft ontvangen van zijn of haar familie, zal deze erfenis mee in de verdeling worden opgenomen. 

Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies