Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Voorlopige maatregelen

Voorlopige maatregelen in afwachting van een scheiding

In het kader van een echtscheiding dient steeds een regeling te worden getroffen tussen partijen in afwachting van de definitieve uitspraak van de echtscheiding. 

Concreet dienen de verschillende huwelijksverplichtingen tussen de echtgenoten te worden opgevangen, alsook enkele praktische problemen.

Als primaire huwelijksverplichtingen zijn aan te merken:

  • de samenwoningsverplichting
  • de bijstandsverplichting
  • de hulpverplichting
  • de getrouwheidsverplichting

De wet is geeft geen limitatieve opsomming van mogelijke maatregelen.

Bijstand van een advocaat is aangewezen, om te kijken welke maatregelen uiteindelijk als passend en nodig voorkomen.

Moet ik nog samen blijven wonen met mijn echtgeno(o)t(e)?

Neen.

Er kan aan de rechtbank worden gevraagd dat de verplichting tot samenwoning wordt geschorst.

In het verlengde daarvan wordt vaak aan de rechtbank machtiging gevraagd om te verblijven op een ander adres.

Wie mag in de gezinswoning blijven wonen?

In afwachting van de echtscheidingsuitspraak kan elke partij vragen dat hij of zij alleen in de gezinswoning mag verblijven.

Afhankelijk van de gegeven omstandigheden, zal de rechter de alleenbewoning aan de ene of de andere toekennen.

Het alleen bewonen kan soms aanleiding geven tot een bewoningsvergoeding verschuldigd aan de andere echtgeno(o)t(e).

Kan ik mijn persoonlijke en ander zaken behouden?

Er kan aan de Rechtbank worden gevraagd dat een echtgenoot het voorlopig bezit heeft van één of meerder zaken, in afwachting van de uiteindelijke vereffening verdeling.

Denk bv aan een gezinswagen die één van de twee echtgenoten nodig heeft om naar het werk te gaan.

Kan ik een verbod krijgen dat bepaalde zaken worden verkocht of vervreemd?

Er bestaat zoiets als een vervreemdingsverbod.

Een partij die vreest dat de andere partij bepaalde zaken zal verkopen of op andere manier zal ontvreemden, kan aan de Rechtbank vragen dat een verbod wordt opgelegd om dit te doen.

Kan ik een onderhoudsuitkering krijgen van mijn echtgeno(o)t(e)?

In het kader van de hulpverplichting dienen echtgenoten elkaar te helpen. 

Deze verplichting blijft in een echtscheidingsprocedure, zolang partijen nog gehuwd zijn, verder bestaan.

Zij kan worden vertaald in een onderhoudsbijdrage die de ene echtgenoot aan de andere verschuldigd is.

Let op! Deze onderhoudsuitkering mag niet worden verward met de eventuele onderhoudsuitkering ná echtscheiding.

Beide onderhoudsuitkeringen hebben verschillende juridische basissen.

In realiteit zal de rechtbank vaak een onderhoudsuitkering bij wijze van maatregel toekennen aan de echtgenoot die het financieel lastig heeft door de feitelijke scheiding.

Zijn er nog andere maatregelen?

De wet geeft geen limitatieve opsomming van mogelijke maatregelen zodat in theorie men naar believen aan de rechtbank maatregelen kan vragen.