Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Vergoeding van kosten na emotioneel misbruik

Kan je een vergoeding eisen van de gemaakte kosten na emotioneel misbruik?

Een echtscheiding, erfenis, ontvangen van onderhoudsgeld, problemen bij de omgangsregeling voor kinderen... Helaas lopen de zaken binnen jouw familie niet steeds zoals je had gehoopt. Wanneer we nieuwe persoonlijke relaties aangaan, of andere verbreken, heeft dit veelal moeilijke juridische implicaties.

Als de emoties hoog oplopen hoef je er echter niet alleen voor te staan, met goed en correct juridisch advies voorkomt u nog groter kwaad. 

Emotioneel misbruik

Stel, u heeft een feitelijke relatie gehad met een ex-partner, met wie u feitelijk samenwoonde en nu bent u feitelijk gescheiden. De relatie werd beëindigd na het volgen van jarenlange relatietherapie en alle roerende goederen werden minnelijk tussen u beiden verdeeld. Wat dat betreft, is er op familiaalrechtelijk gebied geen vordering te stellen.

Desgevallend kan u vergoed worden voor bijvoorbeeld het loonverlies dat u tot op heden lijdt indien u niet meer in de mogelijkheid bent om te werken, of bijvoorbeeld wenst u de kosten van de psychiatrische opnames of psychologische bijstand die u achter de rug heeft te verhalen op de ex-partner, gezien de jarenlange emotionele en psychische mishandeling die er is geweest.

Schadevergoeding

In een eventuele juridische procedure zal u, als eisende partij, de bewijslast dragen. Als u een schadevergoeding vordert op basis van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek zijn er drie elementen die van cruciaal belang zijn en die door u als eiser aangetoond moeten worden:

1. Er moet sprake zijn van een fout. Deze fout kan een misdrijf zijn, maar ook een onopzettelijke fout.

2. U moet aantonen dat u schade heeft geleden. In uw geval zou de eventuele schade liggen in het loonverlies en de kosten van de opnames.

3. Tenslotte moeten beide bovenstaande elementen in oorzakelijk verband staan met elkaar. Het moet ontegensprekelijk vaststaan dat de fout die de ex-partner gemaakt zou hebben, geleid heeft tot de schade die u lijdt.

Het verhalen van het loonverlies op de ex-partner zal geen enkele kans op slagen hebben, indien u niet kan slagen in deze bewijslast.

Klacht neerleggen

Wat u wel zou kunnen doen, is alsnog klacht neerleggen bij de politie. Bijvoorbeeld voor slagen en verwondingen, en anderzijds wegens laster en eerroof / lasterlijke aangifte, bijvoorbeeld omdat de ex-partner reeds diverse klachten tegen u neerlegde.

De kans dat het Openbaar Ministerie ook effectief tot vervolging zal is afhankelijk van de bewijswaarde. De feiten van slagen en verwondingen moet u dan kunnen aantonen, bijvoorbeeld door attesten die door een geneesheer werden opgemaakt of door een aangifte te doen bij de politie. Daarnaast behoort het misdrijf laster en eerroof voor het Openbaar Ministerie helaas niet tot de prioriteiten binnen hun vervolgingsbeleid en zal men uw aangiftes kaderen binnen de pijnlijke relatiebreuk.

Anderzijds zal de ex-partner normalerwijze wel verhoord worden aangaande uw klacht, waardoor u op die manier duidelijk maakt dat u zich verzet tegen het gedrag en zal de politie duidelijk maken dat feiten van slagen en verwondingen / mishandeling door hen ernstig genomen worden.

Indien u zich laat registreren als benadeelde persoon, zal u verwittigd worden van een eventuele seponering (of vervolging) door het Openbaar Ministerie en heeft u op dat moment ook het recht op dossierinzage.

Voor zover u klacht zou neerleggen, mag u steeds Jureca contacteren, zodat Jureca voor u een gespecialiseerde advocaat kan zoeken voor de bespreking van de verdere stappen. Via deze link kan u geheel vrijblijvend uw situatie beschrijven en door ons geholpen te worden. Meer informatie over EOT, bij een scheiding met onherstelbare ontwrichting, kan u via de link terugvinden.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Beschik je over voldoende bewijzen van (emotioneel) misbruik? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van scheiding kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.