Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat is de impact van een studiebeurs op de alimentatie?

Elke partner is verplicht om in het levensonderhoud van elk kind te voorzien na de meerderjarigheid indien het kind nog studeert en zelf niet of onvoldoende in het eigen levensonderhoud kan voorzien. Dit uiteraard onder enkele voorwaarden zoals een normale/redelijke voortgang van de studie.

Afhankelijk van hoe u bent gescheiden en aan welke voorwaarden heeft een studiebeurs impact op de alimentatie. Een persoonlijk advies kan u hier rechtstreeks of hier rechts bestellen. 

Impact studiebeurs op een all-in alimentatie overeenkomst

In principe is de betalende partner dan gehouden om het afgesproken bedrag te blijven betalen, niet meer en ook niet minder, want het is een ‘all-in’ bedrag. Het deel in de buitengewone kosten zijn er m.a.w. mee in verrekend en kunnen niet extra worden gevraagd aan de betalende partner. De betalende partner moet dus niet meer of minder betalen bij een all-in overeenkomst.

De studietoelage komt integraal toe bij de zorgende partner, maar hij/zij moet ook alle kosten betalen. Met welk geld hij/zij die kosten betaald (geld van de studietoelage of niet) is in feite de zaak van de zorgende partner.

De betalende partner moet het afgesproken bedrag betalen en niet de helft van het totale bedrag aan studiekosten.

De zorgende partner kan wel stellen dat er met het aanvatten van het hoger onderwijs gewijzigde omstandigheden zijn ontstaan en een verzoekschrift indienen bij de familierechtbank om een verhoging, of andere regeling, te vragen aangaande de betalende partner zijn betalingen.

De gewijzigde leeftijd, het aanvatten van hoger onderwijs en de stijging van de kosten die ermee gepaard gaan kunnen immers een nieuwe toestand uitmaken die de toestand van de partijen ingrijpend wijzigt waardoor de rechter een andere regeling mag/kan uitwerken.

Gevolgen voor de toekomst

Indien de zorgende partner een geding aanspant, kan dit er toe leiden dat de betalende partner in de toekomst een ander ‘all-in’ bedrag zal moeten betalen, of dat er en andere regeling wordt uitgewerkt, waarbij de betalende partner een bedrag aan alimentatie dient te betalen en een deel van de buitengewone kosten. De rechtbank hierbij steeds rekening houden met de hoogte van de studietoelage.

- Ofwel blijft de betalende partner doorbetalen en wacht hij/zij de eventuele vordering in rechte van de zorgende partner af. De familierechter zal dan de gebeurlijke nieuwe regeling uitwerken. Het is dan koffiedik kijken wat de nieuwe regeling wordt. De nieuw regeling kan opnieuw een ‘all-in’ regeling zijn (waarbij de zorgende partner opnieuw de studietoelage integraal ontvangt), maar dit hoeft niet. De familierechter zal beoordelen hoe de nieuwe regeling er uitziet en hoe de studietoelage wordt verrekend. De rechter kan ook een volledig andere regeling uitwerken.

- Ofwel komen beide partners tot een minnelijke regeling (een overeenkomst onder partijen) om een extra bedrag te betalen gelet op de gewijzigde omstandigheden. In dat geval raden wij u aan deze (dadings)overeenkomst correct schriftelijk vast te leggen.

Wat bijvoorbeeld redelijk is, is dat de huidige regeling behouden blijft en dat betalende partner dan daarenboven de helft van de meerkost ten opzichte van vroeger betaalt die is ontstaan ten gevolge van de gewijzigde omstandigheden. Hierbij dient dus ook rekening te worden gehouden met de toename aan studietoelage. Een billijke regeling is er dus één waarbij de betalende partner de helft van de werkelijke meerkost (zijnde de extra studiekosten min de extra studietoelage) bijkomend betaalt, en niet één waarbij de betalende partner de helft van het totale studiebedrag betaalt zonder rekening te houden met alle elementen van de zaak, zoals ook de vermoedelijke verhoging van de studietoelage bij aanvatting van het hoger onderwijs. 

Oplossing door Jureca

 

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

 

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

 

Meer artikels over het onderwerp van Alimentatie kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.