Gerechtsdeurwaarder

Wat is een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, belast met de taken die bij of krachtens de wet, al dan niet bij uitsluiting van ieder ander, aan deurwaarders onderscheidenlijk gerechtsdeurwaarders zijn opgedragen of voorbehouden.

Taken van de gerechtsdeurwaarder

De gerechtsdeurwaarder is in het bijzonder belast met:

 • Het doen van dagvaardingen en andere betekeningen, behorende tot de rechtsingang of de instructie van gedingen.
 • Het doen van gerechtelijke aanzeggingen, bekendmakingen, protesten en verdere exploten.
 • Ontruimingen, beslagen, executoriale verkopingen, gijzelingen en andere handelingen, behorende tot of vereist voor de uitvoering van executoriale titels dan wel voor de bewaring van rechten.
 • Het doen van protesten van non-acceptatie of non-betaling van wissels, orderbiljetten en dergelijke en het opmaken van een akte van interventie aan de voet van het protest.
 • Het ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag.

Wanneer treedt een gerechtsdeurwaarder op?

Een gerechtsdeurwaarder kan optreden in zowel een minnelijke als een gerechtelijke invordering. Zijn rol is wel anders:

Bij een minnelijke invordering kan hij optreden als de vertegenwoordiger van een schuldeiser. Een gerechtsdeurwaarder kan dan geen beslag leggen op je woning, je loon, je spullen... Er zijn ook een aantal regels verbonden aan het optreden van een gerechtsdeurwaarder tijdens een minnelijke invordering.

De gerechtsdeurwaarder is de enige die bij een gerechtelijke invordering het beslag mag uitvoeren. In deze rol is de gerechtsdeurwaarder een gerechtelijk ambtenaar en niet enkel de vertegenwoordiger van de schuldeiser. Bij een gerechtelijke invordering kan de gerechtsdeurwaarder dus wel effectief beslag leggen op je goederen.

Voorwaarden

Gerechtsdeurwaarders worden door de Koning benoemd. Om tot gerechtsdeurwaarder benoemd te kunnen worden moet men:

 1. Ten minste vijfentwintig jaar oud zijn.
 2. Een diploma van doctor of licentiaat in de rechten hebben.
 3. Een getuigschrift kunnen voorleggen van goed zedelijk gedrag, uitgereikt door het gemeentebestuur van de woonplaats.
 4. Aan de eisen van de dienstplichtwetten hebben voldaan.
 5. Één of meer gerechtsdeurwaarderskantoren een effectieve gehomologeerde stage hebben doorgemaakt van twee volle jaren zonder onderbreking.

Vervanging

Een gerechtsdeurwaarder kan zich tijdelijk laten vervangen door een kandidaat-gerechtsdeurwaarder, dit omwille van:

 • Overmacht
 • Verlof, met een maximum van 60 kalenderdagen per jaar
 • Organisatie van het kantoor of bijscholing

Behoudens ingeval van overmacht zijn de plaatsvervangingen door een plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder beperkt tot 180 kalenderdagen per jaar.

Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Vragen? Stel ze hier

Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies