Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Schulden innen

Wanneer kan een schuldeiser een gerechtsdeurwaarder inschakelen?

Elke persoon die een uitvoerbare titel heeft kan deze titel laten uitvoeren onder dwang door beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder. Uitvoerbare titels zijn voornamelijk vonnissen, arresten en authentieke akten.

Hoe verloopt gedwongen tenuitvoerlegging via de gerechtsdeurwaarder?

Gedwongen tenuitvoerlegging is het onder dwang uitvoeren van de veroordeling in het vonnis door de schuldenaar. Om de uitvoering van de uitvoerbare titel, ook wel grosse genoemd, te bekomen beschikt de gerechtsdeurwaarder over een arsenaal van uitvoeringsmaatregelen, het beslag- en executierecht.

Alvorens met een gedwongen tenuitvoerlegging kan worden gestart, dient de uitvoerbare titel te worden betekend aan de schuldenaar. Ook dient een dwangbevel voorafgaandelijk te worden betekend. Deze voorafgaande betekening is niet nodig voor de gedwongen tenuitvoerlegging van authentieke akten verleden door de notaris.

De voorafgaandelijke betekening brengt ook een aantal belangrijke rechtsgevolgen met zich mee. Na de betekening van een vonnis begint voor de schuldenaar de termijn te lopen voor het instellen van gewone rechtsmiddelen, verzet (in het geval van een vonnis bij verstek) of hoger beroep (in het geval van een vonnis op tegenspraak). De termijn van beide rechtsmiddelen is één maand na betekening van het vonnis.

Wat is een bevel tot betaling?

De eerste stap in de gedwongen tenuitvoerlegging na betekening van het vonnis is een bevel tot betalen.

De betekening van een bevelexploot is de laatste verwittiging voor de schuldenaar om te betalen in handen van de gerechtsdeurwaarder te betalen. Het bevel geeft een duidelijke afrekening van de verschuldigde bedragen. Als niet wordt voldaan aan het bevel tot betalen binnen de termijn van minstens 1 dag na betekening, kan de gerechtsdeurwaarder verder gedwongen uitvoeren.

Indien je de schuld niet kan betalen is het nuttig om contact op te nemen met de gerechtsdeurwaarder met het verzoek om na te gaan of de schuldeiser eventueel akkoord kan gaan met een aflossingsplan.

Het bevelexploot is in de meeste gevallen bij wet verplicht.

Na betekening van het bevelexploot kan de gedwongen tenuitvoerlegging worden verder gezet.

Wat is het Beslag?

Als aan het bevel tot betaling geen gevolg wordt gegeven zal meestal worden verder gegaan met een roerend beslag. Verder bestaan ook nog onroerend beslag en beslag onder derden (bijvoorbeeld loonbeslag bij de werkgever).

Het roerend beslag zal meestal worden gelegd op de inboedel van de woning of vennootschapszetel van de schuldenaar. Vaak zullen ook voertuigen in beslag worden genomen. Verder kan het evengoed gebeuren op dieren, geld, de inhoud van een kluis of op effecten en aandelen.

Bepaalde goederen zijn evenwel nooit vatbaar voor beslag. Het gaat daarbij vooral om basisbestaansmiddelen.

Indien beslag wordt gelegd op dieren, gereedschappen, werktuigen en machines die voor de landbouw, een nijverheids- of handelsonderneming dienen, kan de beslagrechter, op verzoek van de beslaglegger, een zaakvoerder aanstellen voor het bedrijf (art. 1509 Ger.Wb.)

Om zich toegang te krijgen tot de woning of vennootschapszetel (bij afwezigheid van de bewoners of wanneer deze weigeren de deur te openen) of bepaalde meubelen te openen die op slot zijn, kan beroep worden gedaan op een slotenmaker. Als een slotenmaker moet worden ingeschakeld, vereist de wet dat daarbij een politieagent aanwezig is.

De gerechtsdeurwaarder noteert alle goederen die hij in beslag neemt in een PV van beslag. De inbeslaggenomene goederen blijven waar ze zich bevinden, met het verbod om daar nog langer over beschikken. De goederen mogen dus niet worden verkocht of vervreemd. Hierop staan strafrechtelijke sancties.

Op het PV wordt ook een verkoopdatum vermeld voor de verkoop van de inbeslaggenomene goederen.

De uiteindelijke openbare verkoop kan nog worden vermeden door de schuldenaar door alsnog de schuld vrijwillig te voldoen.