Factuur

Wat is een factuur?

Een factuur is een document dat een betalingsverplichting van een klant aan een leverancier weergeeft. Een creditnota is het tegengestelde van een factuur.

De pro-formafactuur

De pro-formafactuur wordt vaak, voordat een en ander geleverd wordt, gebruikt bij vooruitbetalingen, waarna de afrekening gebeurt middels de factuur.

De handelsfactuur

De handelsfactuur wordt ook vaak commerciële of douanefactuur genoemd. Deze handelsfactuur is alleen bestemd voor informatieoverdracht over het transport om aan te geven wat de waarde, maten, gewichten en HS-codes zijn van de goederen tijdens het transport of voor het heffen van de invoerrechten, dus niet voor betalingen.

Welke soorten facturen bestaan er?

Voorschotfactuur

Een voorschotfactuur is een schatting die meestal gebaseerd is op de meterstanden van het voorgaande jaar of op uw verbruikshistoriek van de afgelopen 3 jaar. U betaalt uw voorschot ofwel maandelijks, tweemaandelijks of elke 3 maanden.

U kan uw voorschotbedrag laten aanpassen door uw leverancier als daar goede redenen voor zijn:

 • U bewoont uw woning tijdelijk niet
 • U hebt extra toestellen gekocht waardoor u meer verbruikt
 • U hebt zonnepanelen geplaatst

Als uw energieleverancier het voorschotbedrag weigert aan te passen moet hij dit voldoende motiveren.

Jaarafrekening

Een afrekening is gebaseerd op een meteropname die jaarlijks gebeurt door ofwel een meteropnemer of door uzelf.

Uw leverancier stelt de afrekening op aan de hand van de meterstanden die uw netbeheerder hem bezorgt. Daarom stuurt uw netbeheerder tweejaarlijks een meteropnemer en in de tussenliggende jaren een meteropnamekaart. Meer informatie over de meteropname

Een afrekening dient om het verschil te corrigeren tussen uw betaalde voorschotten (gebaseerd op een geschat verbruik) en de kosten voor uw werkelijk verbruik.

 • Als u meer hebt verbruikt dan geschat, moet u bijbetalen.
 • Als u minder hebt verbruikt dan geschat, krijgt u geld terug. Soms wordt dit bedrag verrekend bij uw volgende voorschotten.

Slotfactuur

Een slotfactuur is gebaseerd op een meteropname die uzelf doet en wordt opgemaakt door uw leverancier naar aanleiding van een verhuizing of bij het veranderen van leverancier.

Deze factuur is gebaseerd op een meteropname en regelt de betaling van het energieverbruik voor uw vorige woning of het verbruik bij uw vorige energieleverancier.

Welke vermeldingen moeten er verplicht op de factuur staan?

Op elke factuur aan een klant uit België moet ten minste de volgende vermeldingen  opgenomen worden:

 • Het woord 'factuur'
 • Datum en volgnummer van factuur
 • Naam en adres van de uitreiker en van de medecontractant of de maatschappelijke benaming en de aard van de rechtspersoon
 • Het nummer van de bankrekening
 • Het BTW-nummer / ondernemingsnummer
 • Leveringsdatum
 • Beschrijving en hoeveelheid van de geleverde goederen en van de verstrekte dienst, alsmede alle gegevens om de aard van de verrichte handeling te kunnen vaststellen, alsmede het BTW-tarief; Let op: de vermelding van de geleverde goederen/diensten moet voldoende gedetailleerd zijn!
 • Prijs (in voorkomend geval gesplitst per handeling of voorwerp wanneer verschillende BTW-tarieven van toepassing zijn)
 • Bedrag van de verschuldigde BTW (eventueel per tarief)
 • Eventueel de aanduiding van de reden van vrijstelling wanneer de gefactureerde niet aan de BTW onderworpen is
 • Plaats waar de factuur werd opgemaakt en datum
 • Een verwijzing naar voorgaande facturen, wanneer voor eenzelfde handeling meerder facturen of stukken worden opgemaakt
 • Algemene voorwaarden. Het vermelden van uw algemene voorwaarden op de factuur is niet verplicht, maar u doet er toch best aan ze mee op te nemen op de achterzijde

Welke problemen zijn er?

 • De plaats waar de factuur werd opgemaakt en de datum staan niet op de factuur.
 • Men heeft de foute soort factuur gebruikt.
 • De prijs op de factuur komt niet overeen met wat er besproken werd.
Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

 • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
 • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
 • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
 • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
 • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake gesprek
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies