Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Factuur betwisten als particulier

Als particulier heb je  in principe  geen verplichting om te reageren tegen een factuurWettelijk gezien rust er geen verplichting op een particulier om facturen waarmee je het niet eens bent, te protesteren.

Als particulier wordt je dus niet geacht een factuur te hebben aanvaard, wanneer je deze niet tijdig geprotesteerd hebt. De wetgever gaat er van uit dat het stilzwijgen van een particulier, anders dan bij handelaren, steeds meerdere betekenissen kan hebben, en dus principieel dubbelzinnig is. De regel zwijgen is toestemmen gaat dus niet op.

Voorzichtigheid is echter geboden! In bepaalde gevallen wordt het stilzwijgen van de particulier echter toch als aanvaarding van de factuur aanzien. Dit is het geval wanneer uit het stilzwijgen van de particulier ondubbelzinnig de aanvaarding van de factuur zou blijken. In de praktijk is dit bijvoorbeeld het geval wanneer iemand niet reageert na ontvangst van de factuur en de meerdere aanmaningen, maar wel de geleverde goederen gewoon in gebruik heeft genomen. De passieve houding van de particulier zal dus enkel als aanvaarding van de factuur gelden, wanneer er naast het stilzwijgen nog andere omstandigheden aanwezig zijn waaruit blijkt dat de particulier de factuur wijze heeft aanvaard.

Om alle discussies achteraf te vermijden, doe je er als particulier toch goed aan om steeds schriftelijk en tijdig betwiste facturen te protesteren.

Op welke manier moet ik protesteren

Om bewijsproblemen te vermijden, reageer je best schriftelijk op een factuur waarmee je niet akkoord kan gaan. E-mails worden courant aanvaard in handelszaken. Nog beter is een e-mail met leesbevestiging of waarop gereageerd is.

Je kan uiteraard ook antwoorden met een aangetekende brief, dit sluit in principe elk bewijsprobleem uit.

Niet aan te raden: een telefonisch protest. Wanneer het gesprek betwist wordt door de andere partij, sta je nergens.