Lastgever / lastgeving / commissieovereenkomst / lasthebber

De lastgever is diegene die bij overeenkomst de opdracht geeft aan de andere (lasthebber) om één of meerdere rechtshandelingen te verrichten, in naam en voor rekening van de lastgever (lastgeving), al of niet tegen betaling. De lastgeving kan ook gebeuren in naam van de lasthebber, maar is altijd voor de rekening van de lastgever.