Liquidatie / vereffening

Wanneer alle activa stuk voor stuk verkocht worden en het bedrijf zijn onderneming staakt, spreken we van liquidatie van het bedrijf. Zeer vaak vindt dit plaats in het kader van een faillissement. Wanneer een bedrijf als geheel verkocht wordt spreekt men van een verkoop of een overname, dit is geen liquidatie. Liquidatie om snel schulden af te betalen is overigens vaak zonde. De kopers zullen snel in de gaten krijgen dat de onderneming de goederen hoe dan ook snel kwijt moet, en zullen lagere prijzen eisen. De executiewaarde van de meeste goederen ligt daarom een stuk lager dan de werkelijke waarde. De wet spreekt hier echter van ontbinding en vereffening.