Leveringsakte / akte van levering

De leveringsakte is een akte waardoor de eigendom van een registergoeder (vb. een huis) overgaat van de verkoper op de koper. Dergelijke akten moet worden opgemaakt door een notaris en ondertekend door de notaris, de verkoper en de koper. De eigendom is een feit na de overschrijving van de leveringsakte in een openbaar register voor registergoederen.