Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Wat zijn je opties indien je de nultolerantie op drugs breekt als werknemer van Defensie?

 

Wat kan je doen als je in het leger zit en positief testte op drugs?
Stel dat het de eerste keer is dat je iets verkeerd gedaan hebt en je hebt wel het vertrouwen van je oversten. Is het mogelijk om toch bij Defensie te blijven werken na dit feit, ondanks de nultolerantie die Defensie toepast? 

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.

 

Hoe pak je dit het best aan?

Laat allereerst bij uw huisarts een drugstest doen zodat je kan aantonen dat je op dit moment clean bent. Ook is het raadzaam ter staving van je dossier aan je korpsoverste een verslag te vragen over je activiteiten en verdiensten in het leger tot op heden. Deze stukken (laboresultaat, verslag korpschef en je voorgaande gunstige evaluaties) zijn zeer waardevolle stukken ter voorlegging aan de tuchtoverheid.

Word je altijd ontslagen nadat je een regel overtreden hebt? 

Neen, alhoewel er in het leger een nultolerantie inzake drugs bestaat, betekent dit niet dat ook automatisch de zwaarste sanctie, met name het ontslag van ambtswege, dient te worden uitgesproken. Het is in concreto steeds mogelijk verzachtende omstandigheden in acht te nemen zodat voor een eerste, zij het zwaar, incident niet onmiddellijk de zwaarste sanctie dient te worden opgelegd.

Hoe maak je het meeste kans om je job te behouden?

We raden je aan bij de behandeling van de zaak om mildheid te vragen wat de op te leggen sanctie betreft, rekening houdend met het feit dat er mogelijks geen voorgaande feiten zijn en dat je hiervoor een vlekkeloos parcours had in het leger. Samen met gunstige verslagen van je oversten kan dit tot een lichtere straf leiden.
Tevens kan je de tuchtoverheid verzoeken de op te leggen straf eventueel met uitstel of met voorwaarden op te leggen. Zoals besproken bestaat er hiervoor een ruim scala aan mogelijkheden.
Je kan jezelf alvast persoonlijk verdedigen maar je kan ook steeds advies of bijstand van uw vakbond vragen.
Indien de tuchtbeslissing toch zou uitdraaien op een ontslag van ambtswege kan je hiertegen onmiddellijk beroep aantekenen. Eventueel kan je hiervoor bijstand van uw vakbond of een advocaat vragen.

Tot slot 

Indien finaal de zaak toch slecht zou aflopen is Defensie sowieso verplicht een attest af te leveren met vermelding van de begindatum en einddatum van je tewerkstelling en dat hierop niet mag vermeld worden om welke reden je het leger verlaten hebt.

 

Dit is een algemeen advies en niet noodzakelijk toepasbaar op jouw situatie, iedere situatie is immers uniek. Indien je na het lezen van dit artikel nog steeds vragen hebt en je wilt zekerheid over je rechten, win dan zeker onze expertise in. Jureca levert steeds advies aan een vaste prijs.