Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Kan je ontslag krijgen door de werkgever in een opzegperiode?

Stel dat je wordt berispt voor onrespectvol, en arrogant gedrag ten opzichte van een meerdere tijdens jouw opzegperiode.
 
Zou dit een impact kunnen hebben op de opzegtermijn? Kan je alsnog ontslag krijgen door de werkgever in een opzegperiode? Mag je weigeren om hierbinnen bepaalde documenten te ondertekenen?

Opzegtermijn - berekening

Voor de berekening van de opzegtermijn zal men starten vanaf de datum van indiensttreding. Mocht je daarvoor bijvoorbeeld al contracten van bepaalde duur hebben, zal daar ook rekening mee worden gehouden. In principe maken deze ook deel uit van je anciënniteit.

Een fictief voorbeeld:

  1. Indienstreding maart 1991 – ingang opzegtermijn mei 2021: opzegtermijn bedraagt 28 dagen + 12 weken.
  2. Indiensttreding september 1991: geen verschil: 28 dagen + 12 weken.

De termijn is opgesplitst tussen de periode voor de gelijkschakeling van arbeiders en bedienden in 2014 (de dagen) en periode hierna (de weken). Vandaar dat we een optelsom moeten maken van 28 dagen + 12 weken.

Ontslag tijdens opzegtermijn

Het is steeds mogelijk om een ontslag om dringende reden of eenzijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst mits betaling van een opzegvergoeding door te voeren tijdens de opzegtermijn. Dit kan zowel door werkgever als werknemer gedaan worden. 

Beide partijen kunnen ook beslissen om tijdens de opzegtermijn de arbeidsovereenkomst alsnog in onderling overleg te stoppen. Hiervoor laat je best een document ondertekenen.

Documenten

Je bent nooit verplicht om documenten te ondertekenen. We raden je dan ook aan om te vragen de documenten ter nazicht mee te nemen naar huis, waarna je ze eventueel aan een gespecialiseerde advocaat Arbeidsrecht kan voorleggen ter beoordeling.

Oplossing door Jureca

Heeft u vragen omtrent de slaagkansen van het opstarten van een dergelijke procedure? Zit je na het lezen van dit artikel toch nog met verdere vragen en heb je dus verder nood aan gespecialiseerd juridisch advies? Bestel hier snel en eenvoudig het Juridisch Advies aan een vaste tarief.

Of toch eerder nood aan een persoonlijke afspraak bij een gespecialiseerde advocaat bij jou in de buurt? Vul dan hier ons formulier in en wij gaan gratis voor jou op zoek naar de juiste lokale specialist voor het inplannen van een afspraak aan zijn/haar uurtarief.

Meer artikels over het onderwerp van ontslag kan je ook via deze weg eenvoudig en helemaal online terugvinden.