Eerroof of smaad

Smaad en eerroof

Smaad is iemand kwaadwillig iets verwijten dat de eer van die persoon aantast of hem blootstelt aan publieke verachting, zonder dat men erin slaagt het wettelijke bewijs ervan te leveren, terwijl de wet het leveren van het bewijs veronderstelt.

Bv. je wordt van pedofilie beschuldigd in het openbaar

Eerroof is iemand kwaadwillig iets verwijten dat de eer van die persoon aantast of hem blootstelt aan publieke verachting, zonder het te mogen bewijzen van de overheid.

Bv. iemand beschuldigt een persoon van diefstal, maar het wettelijke bewijs daarvan is niet meer te leveren omdat de zaak verjaard is.

Straffen op smaad en eerroof

De straf die u kan krijgen als u verdacht wordt van laster en eerroof is een gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en een geldboete van 26 euro tot 200 euro . Er is een verschil wanneer u verdacht wordt van het indienen van een lasterlijke aangifte overheid. Wanneer u hiervan verdacht wordt zal u gestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met een geldboete van 50 euro tot 1000 euro. U kan met deze straf ook gestraft worden als u ervan verdacht wordt schriftelijke beschuldigingen toe te sturen aan een persoon in verband met zijn ondergeschikte.

 

Subthema's