Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Vind een advocaat
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Het recht op antwoord: wat kan je doen tegen verkeerde persartikels?

Stel je verschijnt met naam en toenaam in een persartikel. Maar de inhoud, connecties of verwoordingen zijn helemaal niet correct. Wat kan je daar tegen doen?

Wat zegt de wet?

Kort samengevat kan je van de krant een “ recht van antwoord” eisen. Iedereen kan dit vragen van zodra  van zodra men genoemd of zelfs maar impliciet aangewezen is geweest in een periodieke publicatie. Men moet dit wel doen binnen de 3 maanden na de verschijning van het artikel. Het antwoord mag 1.000 lettertekens beslaan, of anders het dubbele van het artikel waartegen men reageert. Het moet afgedrukt worden op dezelfde plaats en in hetzelfde lettertype als het artikel waarin men genoemd is.

Het recht van antwoord kan worden uitgeoefend door iedere persoon die bij naam of indirect in een “periodiek geschrift” ( een krant, een weekblad, een maandblad, … )wordt genoemd of kan worden herkend. Wie een recht van antwoord uitoefent wordt vermoed een belang te hebben bij zijn vraag. Het doel van het recht van antwoord, bestaat erin iets recht te zetten wat volgens de betrokkene verkeerd is, niet om reclame te maken voor zichzelf of een de organisatie waartoe hij behoort.

Voldoe je aan de voorwaarden, dan moet je vraag ook voldoen aan een aantal voorwaarden :

 • Je dient uitdrukkelijk de inlassing van een antwoord te eisen, waarbij je nauwkeurig opgeeft op welke tekst je antwoord betrekking heeft. Je doet dit best via aangetekende brief.
 • Je kan je brief zelf schrijven, of hem laten schrijven door je advocaat
 • Je moet je brief richten aan de verantwoordelijke uitgever van de krant of aan het redactieadres dat in de krant vermeld is. De wet is op dat punt echter niet helemaal duidelijk, dus je stuurt je brief best naar de uitgever, of de hoofdredacteur, de redacteur en bij gebrek aan kennis van de uitgever, aan de drukker.
 • Je brief moet geschreven zijn in dezelfde taal als deze waarin het artikel waartegen je reageert geschreven is
 • Je antwoord mag maximaal 1.000 lettertekens of het dubbele van de ruimte ingenomen door de tekst waarop je reageert.
 • Tussen jouw antwoord en de oorspronkelijke tekst moet er een verband bestaan. Je moet maw reageren op wat er in het oorspronkelijke artikel stond
 • Het recht van antwoord moet binnen de drie maanden na de publicatie van het aangevochten artikel worden ingestuurd. Je kan ook in één keer reageren op verschillende artikelen ( voor zover er geen 3 maanden verlopen zijn sinds de publicatie van het eerste). 

Het recht van antwoord kan geweigerd worden :

 • Als het niet onmiddellijk in verband staat met de aangevochten tekst
 • Als het beledigend is of strijdig met de wetten en goede zeden
 • Als het niet voldoet aan de voorwaarden hiervoor uiteengezet
 • Als er twijfel is over de identiteit van de auteur
 • Als dezelfde auteur al eerder een recht van antwoord heeft geschreven voor hetzelfde artikel 

Wordt het recht van antwoord aanvaard, dan moet het volledig gepubliceerd worden in het eerste nummer dat verschijnt na afloop van een termijn van 2 vrije dagen vanaf de datum waarop de brief bij het kantoor van de krant toekwam en is kosteloos.

Het niet respecteren van het recht van antwoord is strafbaar. ( je moet dan wel binnen de drie maanden na de weigering om je antwoord te publiceren klacht neerleggen) Je kan ook vragen aan de rechtbank om de krant te dwingen om je antwoord te publiceren. Als je schade lijdt, kan je voor de rechtbank ook een schadevergoeding vragen.

Concreet advies

 1. Je kijkt best eerst na of je voldoet aan de voorwaarden om een recht van antwoord te vragen.
 2. Je zoekt het adres van de uitgever van de krant op ( en je stuurt best een kopie naar de redacteur van het artikel), en schrijft een brief met de duidelijke vraag om je recht van antwoord te publiceren zoals voorzien door de wet van 23 juni 1969. Let er wel op dat je je brief schrift in de juiste taal, dat je antwoord maximaal 1.000 letters lang is en je duidelijk vermeldt tegen welk artikel of artikelen je precies reageert.
 3. Je kan je daarvoor ook laten bijstaan door een advocaat. Jureca kan je daar verder mee helpen.
 4. Hou in de gaten of je antwoord ook gepubliceerd wordt. Anders leg je klacht neer en kan je nadenken over een eventuele procedure bij de rechtbank, mocht je op je werk problemen krijgen of je andere schade zou lijden. We wensen je veel succes !