Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Eenmanszaak of vennootschap, wat past het best bij je als freelancer?

Welke vennootschapsvorm kies je best als freelancer?

Deze situatie verschilt van individu tot individu. In dit artikel kan je ons advies lezen voor een voorbeeldsituatie. Let wel, dit is een algemeen advies en dus niet noodzakelijk van toepassing op jouw situatie. Als je ook twijfelt over je keuze kan je altijd bij ons terecht voor een advies. We analyseren dan de opties voor jouw situatie, met alle voor- en nadelen, en jij kiest de meest geschikte oplossing. Jureca levert steeds advies tegen een vaste prijs. 

Stel dat je dit jaar als freelancer bent begonnen. Je maandelijkse inkomen is rond de 10.000 euro. Is het beter om een vennootschap te starten met je huidige inkomen? Wat is dan het percentage waaraan je belast wordt zonder en met vennootschap?

Sociale bijdragen

Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen de sociale bijdragen die je betaalt en de belastingen. Als zelfstandige betaal je 20,5 % sociale bijdragen op je inkomsten. Eerst gaan er echter wel nog je beroepskosten af van je inkomen.

Zonder echte kosten zou je dus 24.600 EUR sociale bijdragen betalen. Die worden betaald met je kwartaalbijdragen. Die kan je altijd verhogen of verlagen, maar daar draag je dan wel zelf de gevolgen voor. 

Personenbelasting

Naast de sociale bijdragen betaal je ook belastingen op wat je verdient. Gelukkig zijn je sociale bijdragen wel fiscaal aftrekbaar. 

De Belgische personenbelasting geldt voor elke rijksinwoner en wordt berekend op je wereldwijde inkomen.

Belastingschijf

Inkomensschijf

Tarief belasting

Schijf 1

€ 0 tot €13.250

25% (3312,50)

Schijf 2

€ 13.250,01 t/m € 23.390

40% (4056,00)

Schijf 3

€ 23.390,01 t/m € 40.480

45% (7690,00)

Schijf 4

Meer dan 40.480,01 euro

50%

Hier gaan uiteraard nog een aantal belastingvrije sommen af. Bovendien word je beroepsinkomen ook verminderd met beroepskosten (forfaitair of in concreto).

In de geschetste situatie, met een (resterend) inkomen van 95.400 EUR en zonder noemenswaardige beroepskosten, zou je ongeveer 42.500 EUR aan belastingen betalen, los van sociale bijdragen. 

Vennootschap oprichten

Met het nieuwe vennootschapsrecht kan je vanaf 1 mei zeer eenvoudig een BV (= de oude BVBA) oprichten. De voordelen van de BV zijn dat deze geen minimumkapitaal vereist en dat je persoonlijke aansprakelijkheid beperkt zal zijn in de uitoefening van je beroep.

Daarnaast zou je belastingdruk stevig dalen. Door je persoonlijk inkomen te reguleren (je moet jezelf een wedde betalen als bedrijfsleider) zouden je sociale lasten ook dalen en zou je personenbelasting veel lager zijn.

Opgespaarde winst wordt uitbetaald als dividend en wordt in de personenbelasting veel lager belast dan beroepsinkomsten.

Indien je in de toekomst onroerend goed wil verwerven kan je je vennootschap ook gebruiken om een gesplitste aankoop te doen waarbij je de vennootschap de zwaarste last laat dragen.

Belastingen als vennootschap

Voor aanslagjaar 2020 wordt voorzien in een globaal tarief van 25% vennootschapsbelasting. Er is echter ook nog een verlaagd tarief van 20% dat geldt op de eerste schijf van 100 000 euro winst.

Het nieuwe verlaagde tarief van 20% is enkel van toepassing als aan bepaalde voorwaarden voldaan is. Die voorwaarden zijn dezelfde als bij het ‘oude’ verlaagde opklimmende tarief, maar met de volgende wijzigingen:

Er moet een brutobezoldiging worden uitgekeerd aan minstens één bedrijfsleider (natuurlijke persoon) van 45.000 euro (voorheen 36.000 euro). Als het resultaat van de vennootschap kleiner is dan 45.000 euro, volstaat een bezoldiging die gelijk is aan dat resultaat. Deze bezoldigingsvoorwaarde is niet van toepassing op kleine vennootschappen gedurende de eerste vier boekjaren vanaf hun oprichting. Voor bepaalde verbonden vennootschappen volstaat dan weer een gezamenlijke minimumbezoldiging van 75.000 euro.

De voorwaarde dat er geen dividend mag worden uitgekeerd van meer dan 13% van het gestorte kapitaal werd afgeschaft (evenals de bepaling dat het belastbare inkomen maximaal 322.500 euro mocht bedragen).

De vennootschap moet als ‘klein’ worden gekwalificeerd in de zin van art. 15, §§ 1 tot 6 W. Venn. voor het belastbare tijdperk waaraan het aanslagjaar is verbonden.

Kort en bondig:

Met een inkomen van deze grootte valt het zeker aan te raden om over te schakelen naar een eigen vennootschap (bv).

 

Indien je zelf in een soortgelijke situatie zit en je bent op zoek naar een gedetailleerd advies kan je altijd bij Jureca terecht. Voor een vaste prijs leveren we je een advies waarmee je zeker geholpen wordt.