Beroepskosten

Indien u toch rijksinwoner van België zou blijven zal u wellicht heel wat kosten kunnen aftrekken als beroepskost.

Belastingplichtigen maken in hun belastingaangifte een keuze tussen forfaitaire beroepskosten of reële beroepskosten. Het is slechts zinvol te opteren voor de reële kosten wanneer deze hoger zijn dan het forfait. In bepaalde omstandigheden is het inderdaad mogelijk dat de reële kosten hoger zijn dan het forfait, bijvoorbeeld in het geval waar de kosten van een tweede verblijfplaats afgetrokken kunnen worden.

Kosten verbonden aan de beroepswerkzaamheid zijn in principe aftrekbare beroepskosten. Uitgaven van persoonlijke aard, zoals de huurprijs en -lasten van een woning zijn echter per definitie niet aftrekbaar. Het Hof van Cassatie heeft evenwel ondertussen reeds meermaals bevestigd dat in bepaalde omstandigheden de beroepswerkzaamheid het huren van een tweede verblijfplaats nabij de werkplaats vereist waardoor de eraan verbonden uitgaven aftrekbare beroepskosten vormen (zie onder meer Hof van Cassatie, 13 oktober 1989).

De noodzakelijkheid van deze kosten kan volgens de fiscale administratie aanvaard worden ofwel indien de werknemer aantoont dat hij door het huren van de tweede verblijfplaats een abnormaal lange of ongewoon moeilijke pendel vermijdt, ofwel indien hij aantoont dat hij buiten de werkuren nog opgeroepen kan worden en hij te ver van zijn werkplaats woont om daaraan snel genoeg gevolg te kunnen geven.

Er heerst bovendien zowel in de rechtspraak (Gent, 20 januari 2000) als binnen de rulingcommissie (Voorafgaande Beslissing nr. 2014.420 van 9 september 2014) een tendens om ook de uitgaven in het kader van de aankoop van een tweede verblijfplaats in de nabijheid van de werkplaats te beschouwen als aftrekbare beroepskosten, aangezien de wetsbepalingen inzake de aftrek van beroepskosten geen enkel onderscheid maken tussen de huur en de aankoop van activa die voor de beroepswerkzaamheden worden aangewend.

Initieel werd deze aftrekbaarheid beperkt door de rulingcommissie tot de huurprijs die voor een vergelijkbaar appartement betaald zou moeten worden. De rechtbank van eerste aanleg in Leuven ging in haar vonnis van 10 oktober 2014 evenwel nog een stapje verder. In het onderhavige geval werden nagenoeg alle uitgaven die met de aankoop van de tweede verblijfplaats verbonden waren (uitgezonderd kosten voor elektriciteit, aardgas en water) als aftrekbare beroepskosten beschouwd.

Naast de kosten van uw verblijf ter plekke zou u ook de vliegtuigtickets van en naar België als kost kunnen inbrengen.

 

Stel hier jouw vraag

Zit jij ook met dit probleem? Wij helpen je verder

Hoe werkt het?

  • 1. Vul het formulier in. Wij analyseren jouw situatie en vraag.
  • 2. We bellen jou op en reiken enkele mogelijke oplossingen aan.
  • 3. Kies vrijblijvend uw oplossing

Waarom kiezen voor Jureca?

  • 1. Betaalbaar advies op maat van een gespecialiseerde advocaat
  • 2. Praktische oplossing voor jouw situatie
  • 3. Snel antwoord op jouw vraag

Heb je een advocaat nodig? 

Wij helpen jou graag verder. 

  • Gratis intake gesprek
  • Analyse van jouw situatie
  • Vaste en gunstige tarieven
  • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies