Heb je een advocaat nodig?

Wij helpen jou graag verder. 

 • Gratis intake
 • Analyse van jouw situatie
 • Vaste en gunstige tarieven
 • Platform van 70 gespecialiseerde advocaten
Meer info over online juridisch advies

Heb je nood aan betaalbaar juridisch advies?

Agentuurovereenkomst

Wat is een handelsagentuurovereenkomst?

Wil je graag een handelsagentuurovereenkomst opstellen? Met onze slimme tool kan je zelf een opstellen, aan de fractie van de normale prijs. Op basis van enkele vragen genereert de software een handelsagentuurovereenkomst op maat. Simpel!

Definitie handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuur is een benoemd contract van handelstussenpersonen en wordt gekwalificeerd onder de distributiecontracten. De handelsagentuur is strikt wettelijk gereglementeerd.

In tegenstelling tot de richtlijn handelsagentuur geeft de (vroegere) Wet Handelsagentuur een uitdrukkelijke definitie van de handelsagentuurovereenkomst:

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, de opdracht verleent tegen een beloning te bemiddelen bij de totstandkoming van meerdere (koop)overeenkomsten. De handelsagent haalt klanten binnen voor de principaal. De handelsagent gaat niet zelf de (koop)overeenkomsten aan, maar heeft slechts een bemiddelende functie.
De principaal en de handelsagent hebben de intentie een samenwerking aan te gaan voor een langere periode. Hierdoor ontstaat het verschil met een bemiddelingsovereenkomst die betrekking heeft op de bemiddeling van een specifieke (koop)overeenkomst.

Er zijn dus 3 bestanddelen te onderscheiden:

 • Het gaat om een handelstussenpersoon
 • Geen band van ondergeschiktheid van de agent ten aanzien van de principaal
 • Een graad van permanentie

Wat moet er in een handelsagentuur staan?

Wat in de agentuurovereenkomst moet staan, is o.a. afhankelijk van:

 • De identiteit van partijen. Is de handelsagent een natuurlijke persoon of een rechtspersoon;
 • Het soort overeenkomsten die door toedoen van de handelsagent tussen de principaal en de afnemer tot stand komen. Zijn dit bijvoorbeeld koopovereenkomsten of overeenkomsten voor de afname van (online) diensten.

Dit zijn enkele vaak voorkomende bepalingen die in een handelagentuur staan:

 • Provisie of commissie
 • Looptijd en opzegtermijn
 • Exclusiviteit
 • Opzegtermijn
 • Concurrentiebeding

Verschillende soorten handelsagentuur

Er bestaan verschillende types handelsagentuur. Een onderscheid kan bijvoorbeeld gemaakt worden tussen de agentuur voor diensten of goederen.

De toepassing ervan beperkt zich bovendien niet tot de handel stricto senso, kunnen bijvoorbeeld ook beschouwd worden als handelsagenten:

 • Makelaars die slechts voor 1 opdrachtgever werken
 • Managers die ook klanten aanbrengen
 • Bank- en verzekeringsagenten
Bestel een advies

Waarom kiezen voor Jureca?

 • 1. Eenvoudig te bereiken wanneer jij het wilt.
 • 2. Geen verassingen of te dure facturen.
 • 3. Dankzij slimme tools en automatisaties.

Vragen? Stel ze hier

Subthema's